Økt satsing på medlemskommunikasjon

– For å gjøre en best mulig jobb for medlemmene, må vi formidle hva DLF faktisk gjør for dem – og hvordan dette er koblet til det store bildet om hva som skjer i dagligvarebransjen. Derfor øker DLF nå satsingen på innholdet i alle medlemskanaler, der trådene samles gjennom en nysatsing på et ukentlig nyhetsbrev, forteller Helge Hasselgård, direktør i DLF.

– Dagligvareleverandørene er i et marked med mange interessenter, og stort engasjement på mange arenaer og i mange kanaler. Ambisjonen med det nye nyhetsbrevet, som sendes ut hver torsdag ettermiddag, er å favne bredere og dypere i saker som relevante for medlemmene.

Innsiktsundersøkelse

Helge understreker at nysatsingen bygger på en bred innsiktsundersøkelse initiert av styret i DLF, der medlemskommunikasjonen ble belyst fra alle kanter.

Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF

– Oppgaven nå er å skape mer relevant innhold, flere brukere hos medlemmene og mer lesetid – og gjerne flere innspill og kommentarer. Målet er uansett å gi medlemmene ytterligere nytte av dagligvareleverandørenes egen interesseorganisasjon.

Han understreker at nyhetsbrevet fremdeles vil gi bred informasjon om interne prosesser og møteplasser, men samtidig blir det nå plass til flere vinklinger, flere intervjuer og mer dybde i noen av analysene. – Vi gjør også grep på design, samtidig som enkelte intervjuer vil bli videobaserte.

DLF-direktøren er glad for at medlemmene i innsiktsundersøkelse gir DLF generelt gode tilbakemeldinger, samtidig som kommer med konkrete innspill for å øke innholdsverdien. – Det pekes også på at for mye av dagens innhold er topplederfokusert. Derfor vil vi månedlig formidle en egen spalte kalt «Nytt fra DLF – Dagligvareleverandørenes Forening», som medlemmene kan velge å legge inn som sak i egne intranett o.l. Her vil vi oppsummere de viktigste og mest relevante sakene for alle ansatte i medlemsvirksomhetene.

Han forteller også at det innen årsskiftet vil bli gjort en grundig evaluering av nysatsingen.

– Jeg håper på tilbakemeldinger fra medlemmene, og regner med at vi vil gjøre noen tilpasninger etter hvert, men satsingen på en bredere medlemskommunikasjon har kommet for å bli.

– Så langt sender vi ut nyhetsbrevet via e-post, som er koblet til artikler og videoer på våre web- og medlemssider. Dette er fremdeles både den ønskede og enkleste formidlingskanalen, men vi vil løpende vurdere den teknologiske utviklingen – og se an hvilke plattformer og kanaler som passer best, avslutter Helge Hasselgård.

Tips kollega om DLF Nyhetsbrev

Dersom du mener andre i din virksomhet vil ha nytte av det nye nyhetsbrevet, kan du sende dem denne koblingen: Abonner på DLFs nyhetsbrev her.