DLF Utmerkelser 2021 – Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år?

Nå er det endelig tid igjen til å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2021 skal kåres!

Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år?

Vi har åpnet opp for nominasjoner til  DLF Utmerkelser 2021.

I fjor gjorde vi endringer i nominasjonsprosessen for å gjøre det enklere for alle våre medlemmer å delta. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på prosessen og vil derfor i år også kjøre det samme opplegg.

Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side, skrifttype Arial str 12, standard marg) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene (se oversikt lenger ned på siden).
 2. Registrer nominasjonen/pitch
 3. Last opp A4 dokumentet (Word dok el PDF) eller skriv direkte inn i systemet.

Mer trengs ikke i første runde!

Ut i fra dette vil juryen velge ut de som går videre til runde to. De som går videre må levere en mer utfyllende presentasjon.

Hvem kan vinn?

Kandidaten må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem. Tidligere nominerte produkter kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere). Husk å sjekke kriteriene.


Finalistene presenteres og vinnerne kåres på DLF Høstmøte 21. oktober.

Frist for registrering av nominasjon er torsdag 12. august.

Selv om du registrerte konto  i fjor må du gjøre dette på nytt da portalen er ny.


For å vise frem den bredde av positive bidrag våre merkevarebedrifter står for, har DLF utviklet tre utmerkelser. Disse er DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Samfunnsansvarspris.

Her følger en kort utgave av kriteriene og det er dette du må tenke på når du skal sende inn en pitch:

Kriterier

 • DLF Innovasjonspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • DLF Merkevarepris
  Beskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • DLF Samfunnsansvarspris
  Beskriv kort hva som er gjort og hvilke resultater som er oppnådd innen minst to av følgende områder: Sunnhet, Miljø / klima, Sosialt engasjement og/eller Ansvarlig innkjøp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.


Juryen

Juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap fra bransjen og eksternt. DLF Merkevarepris og DLF Innovasjonspris har samme jury.


Tidligere vinnere

Vinnere 2020

Vinnere 2019

Vinnere 2018

Vinnere 2017

Vinnere 2016