DLF Høstmøte 2021 – Hold av datoen!

DLF Høstmøte har en lang tradisjon som dagligvare- og serveringsbransjens viktigste møteplass, og det er en glede igjen å kunne invitere til samling

Torsdag 21. oktober kl. 10:00 på Quality Hotel, Tønsberg. 

Programmet blir preget av at vi er på vei ut av pandemien og inn i en «ny normal».

DLF Høstmøte er den viktigste møteplassen for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Vi tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger og utvalgte gjester.

Det blir også utdeling av DLF Utmerkelser. Husk å melde på din kandidat innen 12. august!


Invitasjon

«Hold av datoen» mail sendes ut i slutten av juni til de som mottar nyhetsbrev og tidligere deltakere. Invitasjon med mulighet for påmelding sendes ut i starten av september

Informasjon om påmelding, pris og fullstendig program vil etter hvert også bli tilgjengelig på våre hjemmesider.

Fagdagen vil bli streamet.

DLF Høstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester. Er du DLF medlem og ikke har mottatt «Hold av datoen» mail, men ønsker invitasjon gi oss beskjed.

Vi oppdaterer våre nettsider forløpende når programmet for årets høstmøte kommer på plass.

Ikke gå glipp av årets store møteplass for bransjen!


DLF Høstmøte


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter