Atle Vidar Nagel-Johansen ny styreleder i DLF

Atle Vidar Nagel-Johansen ny styreleder i DLF

Atle Vidar Nagel-Johansen, konserndirektør og leder for Orkla Foods, er i dag valgt til ny styreleder i DLF.

Nagel-Johansen har sittet i DLFs styre siden 2009. Han etterfølger adm. direktør Jørgen Wiik, Jacobs Douwe Egberts Norge, som har bedt seg fritatt fra vervet i DLF på grunn endringer og nye oppgaver internasjonalt i konsernet. Ettersom fratredenen skjer utenom ordinær generalforsamling, er det i henhold til vedtektenes § 5 styrets oppgave å velge ny leder frem til neste generalforsamling.

Atle Vidar Nagel-Johansen

Haster med lov om god handelsskikk

Haster med lov om god handelsskikk
På lik linje med DLF mener NHO at det er på tide å gjennomføre den foreslåtte lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen (Dagligvareloven).
– Konsentrasjon i dagligvaremarkedet er en stadig økende utfordring både for forbrukerne og for leverandørene til dagligvarekjedene. Konsentrasjonen har økt det siste året ved at ICA avvikles som selvstendig kjede, sier Petter Brubakk, påtroppende leder for NHO Mat og Drikke til NRK. NHOs direktør mener at en ny lov vil bøte på deler av markedets utfordringer. – Forslaget er ferdig utredet og hørt, og det er ingen grunn for Regjeringen til å nøle med å gjennomføre noe de fleste høringsinstanser har støttet. NHO deltar gjerne i diskusjonen om også andre måter å bidra til at mat og dagligvaremarkedet fungerer best mulig på, men er utålmodig på gjennomføringskraft på dette området nå, avslutter Petter Brubakk.
Så sent som i februar 2015 etterlyste Knut Storberget fra AP «lov om god handelsskikk med tilsynskapasitet, som også omfatter distribusjonen av matvarer». Stortinget fattet da følgende enstemmige vedtak: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet».

 

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug har ved flere anledninger forsikret at arbeidet med en ny lov om god handelsskikk ikke ligger i skuffen. I sine siste uttalelser til media viser hun til at saken fortsatt er til behandling. Utgangspunktet er en klar anbefaling fra ekspertutvalget ledet av professor Erling Hjelmeng, Dagligvarelovutvalget.

En ny lov skal legge til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter i dagligvarebransjen. Ekspertutvalget har foreslått at et Handelstilsyn skal sikre at loven etterleves og håndheves.

Ta gjerne kontakt med Kommunikasjons- og samfunnsansvarssjef i DLF, Line Gaare Paulsen hvis du har spørsmål om saken: [email protected] eller mob. 920 65 300.

NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet

NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet
NorgesGruppen (NG) meldte om allianseavtale med Esso Norge AS og kjøp av Tiger AS i brev av 17. juni til Konkurransetilsynet (KT).

 

Som et resultat av dette sendte DLF gjennom advokatselskapet Kvale brev til Konkurransetilsynet hvor man peker på mulige virkninger av slik foretakssammenslutning både på detaljistleddet, grossistleddet og innkjøpsleddet. De to siste berøres i liten grad i meldingen fra NorgesGruppen av 17. juni.

Konkurransetilsynet varslet i brev av 22. juli at det kan bli aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Siste frist for Konkurransetilsynet til å legge frem forslag til forbudsvedtak er 70 virkedager etter NorgesGruppens melding, hvilket er 23. september.

 

NorgesGruppen skriver om avtaleinngåelsen i en pressemelding: Avtalen innebærer at NorgesGruppen Servicehandel vil stå for drift av butikk og bilvask på Esso sine selskapseide stasjoner i Norge. Rettigheter til konseptene Tiger Butikk, On The Run og 100% Veimat vil bli lisensiert til NorgesGruppen.

Esso Norge vil fortsatt eie stasjonene og levere drivstoffet til disse stasjonene. Salget av drivstoff vil skje på agentur for Esso. Pressemeldingen kan leses i sin helhet her.

Stand 011 – effektive sortimentsendringer

Stand011 – effektive sortimentsendringer

Dagligvarebransjen går sammen om nye tiltak for å sikre mer effektive sortimentsendringer, bedre servicegrad og fulle butikkhyller. «STAND011 Effektive lanseringer» utvides til å gjelde alle sortimentsendringer fra februar 2016.

Standarden utgjør et felles avtalt rammeverk som skal bidra til å opprettholde varetrykk i butikk, unngå utsolgtsituasjoner i verdikjeden samt redusere kostnader, retur og ukurans.
«Stand011 Effektive lanseringer» ble etablert i 2013 for å sikre bedre leveringsevne og å unngå tomme butikkhyller ved lansering av nye produkter. – Implementering av STAND011 har så langt medført gode resultater, og bransjen forventer ytterligere forbedringer ettersom den i stadig større grad tas i bruk og etterfølges. Samtidig erkjennes at andre sortimentsendringer er en like sentral årsak til tomme hyller. Som følge av dette er standarden nå revidert, og inneholder omforente aktiviteter, prosesser og tidsfrister ved alle sortimensendringer, sier prosjektleder for Stand011 Thomas Weihe, som er logistikksjef i DLF.
I disse dager sendes brosjyrer ut som beskriver endringene, samt gir oversikt over respektive tidsfrister ved hovedlanseringsvinduene i 2016. (Tidsfristene er ikke endret.) Mer informasjon om standarden, den nye avtaleteksten, årsplaner og brosjyren er publisert her: http://www.stand.no/standarder/stand011. Lær mer om STAND på www.stand.no.

Les også Dagligvarehandelens omtale av saken her http://www.dagligvarehandelen.no/2015/malet-er-null-hull-i-hylla

 

Dersom dere ønsker flere eksemplarer av brosjyren, kontakt oss på [email protected]. Ved spørsmål eller kommentarer til selve standarden, kontakt logistikksjef i DLF Thomas Weihe: [email protected] .

Vi vil også presentere standarden på vårt DLF Forum 22. september. Du kan allerede nå melde deg på her.

NOK – optimeringsrapport

Bransjen reduserer emballasjeforbruket
NOK- rapporten 2014 er her. Bransjens emballasjeoptimeringsarbeid går i riktig retning, men det er fortsatt store potensialer.
Næringslivet er forpliktet til å kartlegge, og årlig rapportere utviklingen i brukt emballasje til Miljødirektoratet. Næringslivets emballasjeoptimeringskomité (NOK) utfører dette på vegne av bransjen. Årets NOK-rapport ble presentert den 27.august i Oslo, på Innovasjon- og optimeringsseminar i regi av Den norske Emballasjeforening og Grønt Punkt Norge.  

 

Gledelige resultater fra årets rapport:

Gjennom prosjektet «Handlekurv» har emballasjemengdene for utvalgte dagligvarer blitt kartlagt og dokumentert fra 2011 til 2014, samt fra 2001 til 2014 for enkelte varer. Resultatene fra årets analyse viser at emballasjemengden for markedsledende produkter er redusert med 5 % fra 2011 til 2014.

Indikatorprosjektet viser emballasjeutviklingen for bedrifter ved å dokumentere bedriftenes emballasjebruk relatert til deres omsetning. Det høyeste emballasjeforbruket pr millioner kroner omsatt var i 2005, og er siden redusert med 12 %. – Samlet sett tyder prosjektene på at emballasjemengdene beveger seg i riktig retning. Utviklingen er også god sett fra et klimaperspektiv, ettersom reduksjonen er størst for de mest klimaintensive emballasjematerialene, sier Yngve Krokann fra Den Norske Emballasjeforening.

Rapporten kan lastes ned på NOKs egen nettside: www.emballasjeoptimering.no

DLF Forum 22. september – Klar for høstens forhandlinger

DLF Forum 22. september – Klar for høstens forhandlinger.
Sett av ettermiddagen tirsdag 22. september kl. 13 – 16. Da arrangerer DLF sitt etter hvert årvisse Forum i forkant av høstens forhandlinger.

Les mer om forumet her.

DLF Innovasjonspris 2015

Har din bedrift årets innovasjon?

Delta i konkurransen om DLF Innovasjonspris 2015. Prisen deles ut for niende gang på DLF Høstmøte 15. oktober. Har dere et produkt, produktgruppe, produktkategori eller konsept som ble lansert i fjor, har lyktes i markedet og bidratt til kategoriutvikling og opplevd verdi for kunden gjennom ny bruk eller endret forbruksmønster? Da bør dere melde den på i konkurransen om DLF innovasjonspris 2015. Juryen kårer tre finalister som presenteres på Høstmøtet. Påmeldingsfrist 5. oktober. For mer informasjon her.

Påmeldingsskjema

Frokostmøte om datakvalitet for toppledere 28. mai

Frokostmøte om datakvalitet for toppledere 28. mai

Hvorfor er god kvalitet på grunndata og timing for informasjonsutvekslingen avgjørende i lanseringsprosessen i dag – og enda viktigere i morgen?

Er det mulig å innfri kravene – eller er det en umulig oppgave?

 

Tradesolution arrangerer frokostseminar for ledere i leverandørbedrifter i det norske dagligvaremarkedet Torsdag 28.05.2015 fra kl. 08.30

 

For mer informasjon og påmelding, klikk her

DLF’s Kompetanseprogram

Med økende behov for å styrke merkevarens posisjon og øke kompetansen i et stadig mer krevende marked, har DLF i samarbeid med BI utviklet et skreddersydd kompetanseprogram for vår bransje.

Gjennom et spennende studie med økonomi, salg, merkevareledelse og forbrukeradferd skreddersydd for DLFs medlemmer, skal medlemsbedriftene bli enda dyktigere på å styrke merkevarenes plass i handelen og mot forbruker. Studiet gir 15 studiepoeng og spisses mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet mot kjedene, drevet av merkevarer. Last ned folderen her  eller les mer om innholdet i programmet og meld deg på her.

Informasjonsmøte 2. mars om DLFs Kompetanseprogram 2015/2016

DLF har i 3 år samarbeidet med BI, og tilbudt et kompetanseprogram for KAM’er og andre nøkkelpersoner i bransjen. Nå er tiden kommet for å planlegge neste kull, med oppstart høsten 2015. Vi inviterer ledere og HR/kompetanseansvarlige i medlemsbedriftene til et informasjonsmøte for å fortelle om erfaringene med programmet så langt og hvilken verdi det kan ha for bedriftene i deres markedsarbeid.

 

For mer informasjon og påmelding: DLF Kompetanseprogram Informasjonsmøte februar 2015