Nytt Handelstilsyn til Grenland?

DLF har arbeidet i mange år for en Lov om god Handelsskikk. Suksessen til en slik lov forutsetter et Handelstilsyn som gis mulighet til å følge opp loven. Regjeringen varsler nå et forslag om å etablere et selvstendig Handelstilsyn i Grenlands-området.

For DLF har det særlig vært tre kriterier for tilsynets suksess: At tilsynet skal være selvstendig, at arbeidsformen skal være forebyggende og dialogpreget, og at det skal plasseres der aktørene er. Vi har vist til hvordan tilsynet i Storbritannia arbeider og brukt det som eksempel til etterfølgelse også her hjemme.

Siden starten av har vi fremholdt Oslo som det klart beste stedet å etablere Handelstilsynet. Det er der majoriteten av aktørene er og det ville styrket tilsynets arbeid med aktiv dialog og kontakt med aktørene. Samtidig er vi kjent med at regjeringens etablerte politikk er at nye offentlige etater og stillinger ikke skal legges til Oslo-området. Således er Regjeringens forslag om å samlokalisere tilsynet med Forbrukertilsynet i Grenland ikke ideelt, men et bedre alternativer enn andre diskuterte lokaliseringer.

Lovproposisjonen skal legges frem for Stortinget innen utgangen av året, mens komitébehandlingen og endelig vedtak i Stortinget skal skje våren 2020. DLF vil bidra konstruktivt til at innføringen av loven og Handelstilsynet skal bli til det beste for både bransjen og forbrukerne.