Torbjørn Nyberget i Coop Norge Handel blir ny leder i STAND

Torbjørn Nyberget i Coop Norge Handel overtar vervet som ny leder i Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje, STAND. – Bærekraft blir en viktig del av arbeidet som ligger foran oss, sier Nyberget.

STAND representerer dagligvarehandelen igjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF). STAND jobber med å finne nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til å effektivisere varestrømmen i bransjen – blant annet innen logistikk, informasjonsflyt, emballasje, sporing og merking med GS1 standarder.

Ny leder i STAND er Ansvarlig Inngående Logistikk i Coop Norge Handel, Torbjørn Nyberget. Thomas Weihe, som er Verdikjededirektør i DLF, blir ny sekretær.

Lederen og sekretariatet fordeles på DLF og DMF, og roterer hvert andre år. Nyberget overtar vervet etter Camilla Nordhagen i L’Oreal. Utvalget består av representanter fra dagligvarekjedene og DLFs medlemsbedrifter. Tradesolution og GS1 Norway deltar som observatører.

Bærekraft blir viktig

STAND skal jobbe videre med å utvikle bransjen, men det er spesielt ett tema som er viktigere enn andre, ifølge den nye STAND-lederen.

Torbjørn Nyberget i Coop Norge Handel. Foto: Privat

– Bærekraft er et svært viktig aspekt som bransjen kan og bør ha et større fokus på. Dette handler blant annet om å få til gode prosjekter med leverandørene, slik at vi kan bedre fyllingsgraden og effektivisere transporten. I dag transporteres det mye «luft» i trailere over fjellet, og dette må vi få redusert, sier Nyberget.

– Vi kommer til å fortsette å utvikle samhandlingen og kommunikasjonen i bransjen. Vi har mange digitale verktøy i dag – ikke minst vår nylig lanserte ReCall-portal for tilbakekalling av varer – men vi må øke fokuset på riktig bruk av disse. I og med at helautomatiske lagre nå er på full fart inn i bransjen, gir små avvik fra bransjestandardene store konsekvenser for logistikken, sier Torbjørn Nyberget.  – STAND skal bidra til å utvikle bransjen ytterligere, og jeg ser frem imot oppgaven, avslutter den nye lederen i STAND, Torbjørn Nyberget.

Les mer om STAND her


Saken er skrevet av FGF Media.