Bransjeworkshop Lanseringsvinduer

3. september inviterte DLF sentrale bransjeaktører for å diskutere erfaringer med dagens lanseringsvinduer.

Et flertall av DLFs medlemmer ønsker å opprettholde dagens løsning med tre hoved lanseringsvinduer og sesongvinduer, mens kjedene har et noe mer nyansert syn. Alle sluttet seg likevel til felles målsetning om å:

  • Etablere ett omforent, konkurransenøytralt rammeverk som er tilpasset morgendagens sortiment og kanaler
  • Felles regime for alle kunder og leverandører, inkl. EMV
  • Avtalt rammeverk blir gjennomført i praksis

Deltagerne er positive til å diskutere utvalgte temaer videre i en mindre gruppe. Her vil representanter fra NG/ASKO, COOP, REMA og DLFs Markedskomite Dagligvare og DLF Logistikkomité delta. Arbeidet ledes av Thomas Weihe fra DLF.

Bakgrunn:
 • Dagligvarebransjen operer i dag med tre hoved lanseringsvinduer i året; uke 8, 18 og 38.
 • Bransjeworkshop om servicegrad i 2012 resulterte i et prosjekt som senere munnet ut i en definisjon av prosess for lanseringer og sortimentsendringer (STAND Sortiment, tidligere omtalt som STAND011).  Antall-, plassering og utforming av vinduene er et eget tema som ikke er diskutert på mange år.
 • Minst en kjede gjorde interne vurderinger av lanseringsvinduene i 2018. Resultatet av dialog med DLF var et gjensidig ønske om å behandle dette som en bransjesak.
 • STAND ba i desember 2018 DLF fasilitere en bransjeworkshop på temaet
 • DLF og kjedene ved Innkjøp/kategori direktør er positive til diskusjonen, en kjede forutsatte at diskusjonen ble utsatt til etter sommeren 2019.