Felles innsats for økt materialgjenvinning av plastemballasjen

 

 

Felles innsats for økt materialgjenvinning av plastemballasjen

Foto: Jaana Røine, Grønt Punkt Norge

«Hver krone som betales til Grønt Punkt Norge går til arbeidet med forsvarlig gjenvinning av emballasjen. Dette har gjort at vi møter nåværende myndighetskrav. Men nye mål fordrer betydelig økt innsats.» sier Adm. direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine.

Grønt Punkt Norges medlemmer viser både vilje og evne til å gjøre opp for seg og ta ansvar for at emballasjen som settes på det norske markedet blir forsvarlig gjenvunnet. Dette ansvaret har dere tatt i 25 år og gjør at vi er blant verdens beste på plastgjenvinning i dag.

Men vi er langt fra ferdige med denne jobben og står nå overfor nye og tøffe utfordringer. Nye mål for økt gjenvinning av plastemballasje er satt av EU og implementeres av norske myndigheter. Innen 2025 skal minimum 50% av all plastemballasje materialgjenvinnes. Dette betyr at selv om vi er flinke, så må vi akselerere for miljøets skyld og øke innsamling av plastemballasje med så mye som 80% mer enn vi samler inn i dag idet også målepunkt blir lenger ut i prosessen.

Dette skal vi klare med felles innsats. Plast er nødvendig, men samtidig en av vår tids største miljøutfordringer. Men gjenvunnet gir det også en helt unik miljønytte. Alternativet, å brenne plasten er ikke aktuelt. Det medfører et fortsatt bruk og kast-samfunn vi ikke kan tillate oss.

Det vanskelige plastmarkedet er mye omtalt i pressen, og i våre nyhetsbrev. På kort tid har kravet om å rydde opp innad i Europa ført til et meget vanskelig avsetningsmarked. Samtidig som vi skal trappe opp returgrad betydelig, er kostnadene knyttet til sortering og gjenvinning nær doblet på to år. Vi er stolte av å være non-profit. Alt som betales inn av våre medlemmer går i sin helhet til innsamling og gjenvinning. Og det finnes ikke alternativer vi kan stå rakrygget i. Billigere avsetningskanaler er ofte mindre redelige og med lav utnyttelsesgrad.  I vårt system er alle ledd sertifiserte, har høy utnyttelsesgrad og sporbarhet. Imidlertid er verken reguleringen av gjenvinning, revisjonssystemene eller transparens i det internasjonale plastmarkedet god nok i dag. Vi imøteser derfor utvikling av nasjonale sorterings- og gjenvinningsanlegg hvor vi kan være enda tettere på prosessen.

Plastreturs styre har på bakgrunn av situasjonsbeskrivelsen over besluttet økning i vederlaget på plastemballasje.  Når-, og hvor stor økningen vil bli, kommer vi tilbake til.

I løpet av 2020 vil trolig vederlaget differensieres i tråd med foreslåtte nye forordninger og gi incentiver for å bruke emballasje som egner seg for gjenvinning. Vederlaget på emballasje med god gjenvinnbarhet vil få en lavere pris enn emballasje som vanskelig lar seg gjenvinne. Det er estimert at differensiert vederlag trer i kraft fra 1.1.2021.

Bedrifter som tar sitt miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge medlemskapet skal være helt trygge på at deres emballasje går inn i sirkulære kretsløp hvor materialene blir til nye produkter hvor de best samfunnsmessige og miljøriktige valgene er gjort.

I Grønt Punkt Norge er vi opptatt av at det må motiveres til et større marked for gjenvunnet plast. For å lykkes med dette må avfallsbransjen ta egne grep. I tillegg må myndighetene innføre effektive virkemidler. Vi står på barrikadene for midler til forskning, incentiver til utvikling og krav til resirkulert materiale som kriteria i offentlige innkjøp. Vi tilbyr våre medlemmer kompetanse og bistand i utvikling av sin emballasje slik at den designes for gjenvinning og tar i bruk resirkulert materiale der dette er mulig.

Det haster å få på plass virkemidler som gjør det mulig å nå de politiske målene som er satt. Vi er stolte av å gjøre jobben og ta miljøansvaret – på vegne av våre 6600 medlemsbedrifter som vi vet ønsker å ta hånd om den emballasjen de har sendt på markedet med størst mulig trygghet. Sammen oppfyller vi ett av Norges viktigste samfunnsoppdrag.

 

Takk for tilliten!

Med vennlig hilsen

Jaana Røine
Adm. direktør
Grønt Punkt Norge

Kontakt Grønt Punkt Norge
Hjemmeside