STANDs standarder foreligger nå på engelsk

STANDs standarder foreligger nå på engelsk
Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger som bidrar til å effektivisere, rasjonalisere og optimalisere varestrømmen i dagligvarebransjens verdikede, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette reguleres gjennom et sett av standarder. Til nå har disse hovedsakelig kun vært å finne på norsk. STAND har sett et stadig økende behov for at standardene også foreligger på engelsk, og ga derfor GS1 Norway i oppdrag å oversette disse. Resultatet foreligger nå, og samtlige STAND-standarder kan lastes ned i engelsk versjon her:

DLF ønsker Smack og Bräuner velkommen!

DLF ønsker Smack og Bräuner velkommen!
Med to nye tilskudd til DLFs leverandørfellesskap består foreningen av 109 medlemmer, det høyeste medlemstallet siden DLF ble stiftet i 1962.

DLF styre har vedtatt at SMACK AS og Bräuner Norge AS innvilges medlemskap og ønskes velkommen til foreningen.

SMACK AS ble etablert i 2004 og har de to siste årene bygget opp tre merkevarer som etter hvert begynner å bli kjent i markedet. Det er Look O´look, som er en del av Europas største godterikonsern. Lily O´briens, en irsk sjokoladeprodusent og Grahns Konfektyr, en svensk produsent med kvalitetsprodukter innenfor sukkervarer.

Bräuner Norge AS er et distribusjonsselskap av merkevarer innen personlig pleie, hygiene, rengjøring og konfeksjon. Blant merkevarene finner vi Vicks halspastiller, Old Spice personlig hygiene, The Simpsons tyggegummi og Ecover rengjøringsprodukter.

Begge medlemmene aksepterer DLFS vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF Høstmøte – Bygge bransjebroer

DLF Høstmøte står for tur – torsdag 15. oktober. Hver aktør er en viktig del av den samme verdikjeden.
I år skal vi rette blikket mot hvordan bransjen kan skape verdier sammen.

Innledere skal sette fokus på vår felles bransjefremtid. Her kan du lese litt mer om dem:

 

Sven Mollekleiv

Sven Mollekleiv: Samarbeid og kommunikasjon under og etter kriser

Sven Mollekleiv er president i Norges Røde Kors og Senior Vice President for samfunnskontakt og sosialt ansvar i Det Norske Veritas. Han har hovedfag fra Idrettshøgskolen og har hatt sentrale roller i Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Vålerenga Fotball. Han var generalsekretær i Røde Kors i en årrekke, og har vært president i Norges Røde Kors siden 2008 da han tok over etter Thorvald Stoltenberg. Mollekleiv ble i 2015 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans samfunnsgavnlige innsats».

 

Ole Christian Apeland

Ole Christian Apeland: Elsket eller hatet? Slik er bransjens omdømme

Ole Christian Apeland er administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået Apeland, som han etablerte i 1988. Byrået er blant annet kjent for å stå bak den årlige Omdømmedagen, der omdømmeundersøkelse RepTrak presenteres. Ole Christian har tidligere erfaring fra informasjons- og journalistisk arbeid i blant annet TV3, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Forsvarsdepartementet og Norges Speiderforbund.

 

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist: When the future begins

Med sine foredrag og med de tre bøkene «Everything We Know Is Wrong «, «The Attack of The Unexpected» og «When The Future Begins», utfordrer Magnus Lindkvist hele vår måte å tenke på og å betrakte fremtiden. – De fleste mennesker er så travle at de ikke har tid til å tenke utover neste regnskapskvartal, hevder Lindkvist. – Kortsiktige belønningssystemer bidrar til en type tenkning som er kronisk kortsiktig. Når behovet for fornyelse endelig kommer, når du ser konkurrentene nærmer i bakspeilet, er det allerede for sent. Det er ingen gir igjen for akselerasjon.
Magnus Lindkvist har journalistens nådeløse nysgjerrighet, økonomens solide kunnskap, og en uforløst rockestjernes tørst etter å pirre publikum. Kombinasjonen av disse tre har gjort ham til en av verdens mest ettertraktede foredragsholdere på trender og fremtidstenkning.

 

Anne-Grete Haugen Anne Marie Schrøder

Matvett: Bransjesamarbeid for mindre matsvinn

Daglig leder Anne Grete Haugen og kommunikasjonsansvarlig Anne Marie Schrøder representerer selskapet Matvett AS, som eies av handelen gjennom DMF og leverandørene gjennom NHO og DLF. Hvert år kastes det over 360 000 tonn mat som kunne ha vært spist i Norge. Både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi er det viktig å få redusert dette matsvinnet. Selskapet Matvett AS er opprettet av handelen og leverandørene i fellesskap, for å realisere en stor bransjesatsing for å redusere matsvinnet.

 

Atle Vidar Nagel-Johansen

Styreleder DLF: Atle Vidar Nagel-Johansen

Atle Vidar Nagel-Johansen er konserndirektør i Orkla og leder for Orkla Foods. Han har vært styreleder i DLF siden september 2015, og har sittet i foreningens styre siden 2009. Nagel-Johansen er utdannet finansanalytiker, og har innehatt sentrale posisjoner i Orkla Foods i Norge og internasjonalt siden 2001.

 

Dr Oliver Koll

Dr Oliver Koll: Consumer trust in Brands

The launch of a new study into the nature, drivers and implications of consumer trust. For bedre å forstå betydningen av forbrukernes tillit til merkevarer, har DLF sammen med ni europeiske søsterorganisasjoner og vår europeiske samarbeidsorganisasjon AIM, the Europan Brands Association, gjennomført et større forskningsprosjekt. Prosjektet dekker ni europeiske markeder, topp tre merkevarer i 30 kategorier per land, intervjuer med 12.000 individer og kartlegging av kjøpsadferden til 150 000 husstander. Dr Oliver Koll vil presentere undersøkelsesresultatene for Norge og Europa på vegne av Europanel. Han er også assisterende professor ved Innsbruck University School of Management og har konsentrert sin forskning rundt merkevarer og merkevarenes betydning for ulike interessentgrupper.

 

Ida Hult
Ida Hult: Forbrukeratferd, endringer i livsstil og atferdsmønstre

Ida Hult er en av Nordens mest verdsatte foredragsholdere innen forbrukeratferd, fremtid, Business Intelligence og forretningsutvikling. Hun har også oppdrag for noen av Nordens største bedrifter, som f.eks. Carlsberg, Arla Foods, Ikea, Skanska, SEB og Eon, og hun har utviklet et unikt ledelsesprogram for ICA-skolen i Sverige og Baltikum. Ida Hult er utdannet etnolog.
– Det som behövs är smartare arbetssätt, snabbare processer internt, en uppdaterad organisation och att svettas ut minsta öre ur varje investering, sier Ida Hult. – Jag kan människor. Det handlar inte om att hålla koll på 100 trender. Snabba trendfenomen utgör ungefär 20 % av kulturen. Jag fokuserar på övriga 80%. Jag vill att du ska jobba smartare!

 

Kathrine Aspaas

Kathrine Aspaas: I raushetens tid

Kathrine Aspaas er journalist, økonom, foredragsholder og forfatter. Hennes ønske er å gjøre journalistikken mer konstruktiv og næringslivet mer menneskevennlig. Hun er siviløkonom fra NHH og har 24 års erfaring som finansjournalist. Kathrine Aspaas ble kjent som den første kvinnelige kommentator og lederskribent i Aftenposten. Hun har blitt en ettertraktet foredragsholder og har vakt oppmerksomhet for sin bok «Raushetens tid». – Vi er på vei mot en tid der åpenhet, vennlighet og raushet er sosiale drivere, hevder Aspaas. – Du og jeg bidrar til å åpne mer opp, dele mer og våge mer. Dette gjelder hjemme, på jobben, og i vennegjengen – i politikken, i business og i akademia. Omtanken er den nye effektiviteten. Samarbeidet er den nye konkurransen. Ansvaret er den nye friheten. Manpower kaller dette The Human Age. Jeg kaller det Raushetens Tid.

 

Guri Solberg
Konferansier: Guri Solberg

Guri Solberg er programleder i TV2, journalistutdannet ved Høgskulen i Volda. Hun er kjent som programleder for Absolutt Underholdning, Skal vi danse, X Factor og Sommertid på TV2. Guri har ledet prisutdelingene Amandaprisen, Gullfisken og Nordic Music Awards og er en ettertraktet konferansier. Hun ledet også DLF Høstmøte i 2014.

 

Praktisk informasjon og påmelding her.

 

Atle Vidar Nagel-Johansen ny styreleder i DLF

Atle Vidar Nagel-Johansen ny styreleder i DLF

Atle Vidar Nagel-Johansen, konserndirektør og leder for Orkla Foods, er i dag valgt til ny styreleder i DLF.

Nagel-Johansen har sittet i DLFs styre siden 2009. Han etterfølger adm. direktør Jørgen Wiik, Jacobs Douwe Egberts Norge, som har bedt seg fritatt fra vervet i DLF på grunn endringer og nye oppgaver internasjonalt i konsernet. Ettersom fratredenen skjer utenom ordinær generalforsamling, er det i henhold til vedtektenes § 5 styrets oppgave å velge ny leder frem til neste generalforsamling.

Atle Vidar Nagel-Johansen

Haster med lov om god handelsskikk

Haster med lov om god handelsskikk
På lik linje med DLF mener NHO at det er på tide å gjennomføre den foreslåtte lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen (Dagligvareloven).
– Konsentrasjon i dagligvaremarkedet er en stadig økende utfordring både for forbrukerne og for leverandørene til dagligvarekjedene. Konsentrasjonen har økt det siste året ved at ICA avvikles som selvstendig kjede, sier Petter Brubakk, påtroppende leder for NHO Mat og Drikke til NRK. NHOs direktør mener at en ny lov vil bøte på deler av markedets utfordringer. – Forslaget er ferdig utredet og hørt, og det er ingen grunn for Regjeringen til å nøle med å gjennomføre noe de fleste høringsinstanser har støttet. NHO deltar gjerne i diskusjonen om også andre måter å bidra til at mat og dagligvaremarkedet fungerer best mulig på, men er utålmodig på gjennomføringskraft på dette området nå, avslutter Petter Brubakk.
Så sent som i februar 2015 etterlyste Knut Storberget fra AP «lov om god handelsskikk med tilsynskapasitet, som også omfatter distribusjonen av matvarer». Stortinget fattet da følgende enstemmige vedtak: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet».

 

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug har ved flere anledninger forsikret at arbeidet med en ny lov om god handelsskikk ikke ligger i skuffen. I sine siste uttalelser til media viser hun til at saken fortsatt er til behandling. Utgangspunktet er en klar anbefaling fra ekspertutvalget ledet av professor Erling Hjelmeng, Dagligvarelovutvalget.

En ny lov skal legge til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter i dagligvarebransjen. Ekspertutvalget har foreslått at et Handelstilsyn skal sikre at loven etterleves og håndheves.

Ta gjerne kontakt med Kommunikasjons- og samfunnsansvarssjef i DLF, Line Gaare Paulsen hvis du har spørsmål om saken: [email protected] eller mob. 920 65 300.

NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet

NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet
NorgesGruppen (NG) meldte om allianseavtale med Esso Norge AS og kjøp av Tiger AS i brev av 17. juni til Konkurransetilsynet (KT).

 

Som et resultat av dette sendte DLF gjennom advokatselskapet Kvale brev til Konkurransetilsynet hvor man peker på mulige virkninger av slik foretakssammenslutning både på detaljistleddet, grossistleddet og innkjøpsleddet. De to siste berøres i liten grad i meldingen fra NorgesGruppen av 17. juni.

Konkurransetilsynet varslet i brev av 22. juli at det kan bli aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Siste frist for Konkurransetilsynet til å legge frem forslag til forbudsvedtak er 70 virkedager etter NorgesGruppens melding, hvilket er 23. september.

 

NorgesGruppen skriver om avtaleinngåelsen i en pressemelding: Avtalen innebærer at NorgesGruppen Servicehandel vil stå for drift av butikk og bilvask på Esso sine selskapseide stasjoner i Norge. Rettigheter til konseptene Tiger Butikk, On The Run og 100% Veimat vil bli lisensiert til NorgesGruppen.

Esso Norge vil fortsatt eie stasjonene og levere drivstoffet til disse stasjonene. Salget av drivstoff vil skje på agentur for Esso. Pressemeldingen kan leses i sin helhet her.

Stand 011 – effektive sortimentsendringer

Stand011 – effektive sortimentsendringer

Dagligvarebransjen går sammen om nye tiltak for å sikre mer effektive sortimentsendringer, bedre servicegrad og fulle butikkhyller. «STAND011 Effektive lanseringer» utvides til å gjelde alle sortimentsendringer fra februar 2016.

Standarden utgjør et felles avtalt rammeverk som skal bidra til å opprettholde varetrykk i butikk, unngå utsolgtsituasjoner i verdikjeden samt redusere kostnader, retur og ukurans.
«Stand011 Effektive lanseringer» ble etablert i 2013 for å sikre bedre leveringsevne og å unngå tomme butikkhyller ved lansering av nye produkter. – Implementering av STAND011 har så langt medført gode resultater, og bransjen forventer ytterligere forbedringer ettersom den i stadig større grad tas i bruk og etterfølges. Samtidig erkjennes at andre sortimentsendringer er en like sentral årsak til tomme hyller. Som følge av dette er standarden nå revidert, og inneholder omforente aktiviteter, prosesser og tidsfrister ved alle sortimensendringer, sier prosjektleder for Stand011 Thomas Weihe, som er logistikksjef i DLF.
I disse dager sendes brosjyrer ut som beskriver endringene, samt gir oversikt over respektive tidsfrister ved hovedlanseringsvinduene i 2016. (Tidsfristene er ikke endret.) Mer informasjon om standarden, den nye avtaleteksten, årsplaner og brosjyren er publisert her: http://www.stand.no/standarder/stand011. Lær mer om STAND på www.stand.no.

Les også Dagligvarehandelens omtale av saken her http://www.dagligvarehandelen.no/2015/malet-er-null-hull-i-hylla

 

Dersom dere ønsker flere eksemplarer av brosjyren, kontakt oss på [email protected]. Ved spørsmål eller kommentarer til selve standarden, kontakt logistikksjef i DLF Thomas Weihe: [email protected] .

Vi vil også presentere standarden på vårt DLF Forum 22. september. Du kan allerede nå melde deg på her.

NOK – optimeringsrapport

Bransjen reduserer emballasjeforbruket
NOK- rapporten 2014 er her. Bransjens emballasjeoptimeringsarbeid går i riktig retning, men det er fortsatt store potensialer.
Næringslivet er forpliktet til å kartlegge, og årlig rapportere utviklingen i brukt emballasje til Miljødirektoratet. Næringslivets emballasjeoptimeringskomité (NOK) utfører dette på vegne av bransjen. Årets NOK-rapport ble presentert den 27.august i Oslo, på Innovasjon- og optimeringsseminar i regi av Den norske Emballasjeforening og Grønt Punkt Norge.  

 

Gledelige resultater fra årets rapport:

Gjennom prosjektet «Handlekurv» har emballasjemengdene for utvalgte dagligvarer blitt kartlagt og dokumentert fra 2011 til 2014, samt fra 2001 til 2014 for enkelte varer. Resultatene fra årets analyse viser at emballasjemengden for markedsledende produkter er redusert med 5 % fra 2011 til 2014.

Indikatorprosjektet viser emballasjeutviklingen for bedrifter ved å dokumentere bedriftenes emballasjebruk relatert til deres omsetning. Det høyeste emballasjeforbruket pr millioner kroner omsatt var i 2005, og er siden redusert med 12 %. – Samlet sett tyder prosjektene på at emballasjemengdene beveger seg i riktig retning. Utviklingen er også god sett fra et klimaperspektiv, ettersom reduksjonen er størst for de mest klimaintensive emballasjematerialene, sier Yngve Krokann fra Den Norske Emballasjeforening.

Rapporten kan lastes ned på NOKs egen nettside: www.emballasjeoptimering.no

DLF Forum 22. september – Klar for høstens forhandlinger

DLF Forum 22. september – Klar for høstens forhandlinger.
Sett av ettermiddagen tirsdag 22. september kl. 13 – 16. Da arrangerer DLF sitt etter hvert årvisse Forum i forkant av høstens forhandlinger.

Les mer om forumet her.

DLF Innovasjonspris 2015

Har din bedrift årets innovasjon?

Delta i konkurransen om DLF Innovasjonspris 2015. Prisen deles ut for niende gang på DLF Høstmøte 15. oktober. Har dere et produkt, produktgruppe, produktkategori eller konsept som ble lansert i fjor, har lyktes i markedet og bidratt til kategoriutvikling og opplevd verdi for kunden gjennom ny bruk eller endret forbruksmønster? Da bør dere melde den på i konkurransen om DLF innovasjonspris 2015. Juryen kårer tre finalister som presenteres på Høstmøtet. Påmeldingsfrist 5. oktober. For mer informasjon her.

Påmeldingsskjema