DLF Bærekraft nettverk 

(Oppdatert sak)

Nå etablerer vi eget bærekraft nettverk!

Jobber du med bærekraftspørsmål og ønsker å diskutere dette med likesinnede? Eller har du en kollega som kan være interessert i å delta?

Første møte i det nyopprettede nettverket blir 4. april. Meld deg på nettverk og få invitasjon til møtet!

Meld deg på i skjema ved å klikke her

Om DLFs nettverk

DLF nettverk er et populært medlemstilbud. Her samles medlemmer for faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger. DLF har nettverk for salgsdirektører/daglige ledere, KAM/kundeansvarlige, logistikkansvarlige og salgssjefer.

Nettverksgruppene avholder møter 2-4 ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet  og nettverksgrupper. Gruppene er åpne for ansatte i DLFs medlemsbedrifter innen de enkelte stillingskategoriene. Det forventes at man deltar på minst 50% av møtene. Les mer her.


Kontaktperson

Eventuelle spørsmål kan rettes til Verdikjededirektør Thomas Weihe


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter