Kaffeprat med Nortura: Forbrukerne har fått øynene opp for vår leveringsdyktighet

Som mange i matbransjen har Norges største leverandør av kjøtt og egg, Nortura, hatt gode tider med merkevarene Gilde og Prior under pandemien. Men selskapet var også i beredskap inn i det nye året på grunn av dataangrep.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura. Foto: Nortura

 

– Ved inngangen til 2022 fikk vi en ekstraordinær utfordring gjennom et data-angrep som påvirket vår organisasjon. Men vi opprettholder offensiviteten i markedet for å ta andeler også i 2022, slik at vi kan være like attraktive mot kjedenes egne merkevarer, som er det vi stort sett konkurrerer mot, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura.

Rammet av inntrengere

Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember, og valgte selv å stenge ned IT-systemer og internettilgang på kontorer og fabrikker for å beskytte data. De jobbet gjennom julen med å etablere midlertidige løsninger og sikre datasystemene, parallelt som de arbeidet med å gjenopprette det ordinære produksjonssystemet.

Tidlig på nyåret var det meste av produksjonen igjen i gang i Nortura, og Panengstuen berømmer ansatte som har arbeidet dag og natt gjennom romjulen for å unngå at det oppsto mangelsituasjoner i markedet.

– Dyrevelferden er det viktigste i en slik situasjon. Selv om vi koblet ned alle våre systemer slaktet vi dyr som sto på fjøsene i våre anlegg før jul. God dialog og rådgivning med bøndene har bidratt til at besetninger på gårdene ble ivaretatt, understreker hun.

Bærekraft i alle ledd

– Hvordan arbeider dere for å gjøre hverdagen til norske forbrukere bedre?

– Vi leverer på at mat skal være attraktivt, smakfullt og en god opplevelse, men også på helse og bærekraft og at vi er konkurransedyktige. Vår oppgave er å ha attraktive produkter på alle områder. For eksempel samarbeider vi med staten med å redusere fett og salt, sier Panengstuen.

Et resultat er at Prior alene har 79 produkter som er Nøkkelhull-merket. Hun vil dessuten trekke frem arbeidet de gjør innenfor bærekraft spesielt.

– Vi er en viktig del av verdikjeden for mat, og må være bærekraftige i alle ledd, sier hun.

– Hvilke føringer gir erfaringene fra koronatiden for bedriften i fremtiden?

– Vi er en bedrift som er vant til å jobbe med beredskap, hygiene og kontinuitet. Vi arbeider med dyr som ikke kan vente med å bli slaktet, og har hele tiden hatt god kontroll på varestrømmene, i motsetning til hva vi har sett i en del andre land. Her i Norge har vi aldri vært  tomme for kjøtt og egg i hyllene. I løpet av pandemien har vi forsterket beredskapen, sier hun.

Forsterket tro på bonden

TØRRMAT: En satsing på tørrmat i Nortura innebærer blant annet at de laserte Turmat, med tørket turmat i lette pakninger som gjøres spiseklare med varmt vann når man er på tur. Foto: Nortura

– Jeg tror dessuten at forbrukerne har fått øynene opp for vår leveringsdyktighet. De ser at vi leverer norsk mat, og de har fått forsterket forståelse av hvor viktig den norske bonden er i nettopp den verdikjeden. Jeg tror derfor vi har fått styrket tilliten til bonden og fått fram hvor viktige de er i den norske matproduksjonen, sier Nortura-sjefen.

Hun påpeker at pandemien har gitt bransjen et klarere bilde av hvor stor svenskehandelen faktisk er, og at man ser ny verdiskapning i Norge som følge av at grensene har vært stengt.

– Dette har gitt oss en høyere bevissthet om hvor viktig norsk verdiskaping faktisk er. Jeg tror også norske forbrukere ser dette, det er skapt nye arbeidsplasser i grensenære områder, sier hun.

– Hva er viktig for dere når dere jobber frem nye innovasjoner?

– Det som er viktig, er at det er smakfullt og gir en god matopplevelse – det skal være god kvalitet. Det er også viktig at innovasjonen leverer på bærekraft og helse. Vi er med i hele verdikjeden ut til grossist. Dermed er det viktig for oss også å delta i forskningsprosjekter rundt for eksempel dyrehelse og fôrutvikling.

Protein i USA

– Vi er også opptatt av å bruke hele dyret, og jobber hele tiden med å videreutvikle produkter. Ingen ting skal gå til spille, både av bærekrafthensyn og fordi det utgjør verdier. Vi har kommet inn på det amerikanske proteinmarkedet med elementer fra kylling. Vi bruker også hinna som er inni eggene fra egg vi ikke selger som skallegg. Den tar vi ut og selger til et selskap som bruker den til sårbehandling.

– Hva mener du er nytteverdien av at bedriften er medlem i DLF?

– Det er viktig å ha aktører som jobber for rammebetingelsene, slik at selvstendige merkevarer får sin plass i hylla. Det bidrar til at vi kan drive innovasjon på merkevarer slik at forbrukerne får større valgmuligheter. Det er ikke alltid lett for leverandørene å jobbe med dette, ettersom handelen er kunde. Da er det bra å ha noen å dele erfaringer med, uten at det blir delt bedriftshemmeligheter og ulovlig samarbeid av den grunn. Det er også bra å ha en forening som kan jobbe politisk for bransjen, slår hun fast.

Til hverdag og fest

Panengstuen er utdannet automasjonsingeniør og har jobbet i Nortura i litt over to år. Hun var i det tyske teknologikonsernet Siemens i 34 år, og var administrerende direktør i Norge de siste fem årene.

– Hva gjør jobben din spesielt spennende?

– Det er veldig givende å jobbe med samfunnsoppdraget Nortura har, som er å ha et levende landbruk i hele landet. Vi skal ha det landbruket som vi kjenner i dag. I tillegg til at det er en spennende bedrift, er det også en fin dimensjon at alle kjenner til oss. Alle har våre produkter på bordet, kanskje både to og tre ganger hver eneste dag. Og det er både til hverdag og fest, påske, jul og 17. mai. Det er veldig stas å representere disse merkevarene, sier hun.

Spennende 2022

Mange har sett frem til 2022 som et normalår. Samtidig har det hele tiden vært kjent at det kunne komme en ny mutasjon i pandemien. Men før den kom var man mest spent på hvor mye salget kunne falle i 2022, sammenlignet med 2021.

Når Omikron endret hverdagen igjen, endret også forutsetningene seg.

– Det er spennende med 2022 slik situasjonen er nå. Vi trodde vi skulle tilbake til en normalsituasjon. Slik ble det ikke. Vi er forberedt på å bli påvirket av korona i hele første kvartal. Pandemien har vært positiv for vår økonomi og vår omsetning. Samtidig har vi en industriutviklingsplan som er viktig de neste fire årene. Det er viktig å gjennomføre denne uten at vi får for store kostnadspådrag, sier konsernsjefen.

 


Fakta om Nortura:

  • Antall ansatte: 5000
  • Årlig omsetning: 24,7 milliarder kroner
  • Produktkategorier: Kjøtt, egg, tørrvare
  • Eksempler på merkevarer: Gilde, Prior, Eldhus, Thulefjord, Joika og Terina.
  • Nettsider

Klikke her for å lese flere DLF Kaffeprater.

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter finner du her.