Kaffeprat med MAARUD: – Mange ulike utfordringer samtidig

Maarud-sjef Jon Kvam Kittilsen trekker frem at mye er reversert etter pandemien med lavere omsetning og forsyningsutfordringer. – Vår globale innkjøpsavdeling har jobbet systematisk med forsyningssikkerhet for råvarer siden før pandemien, sier han.

SPENNENDE: – Jeg har først og fremst jobbet innenfor industri, som jeg synes er en spennende og viktig bransje. Det er mange fine kolleger i Maarud og i bransjen som gjør at jeg har hatt glede av å være i ett og samme firma i over 13 år, sier administrerende direktør Jon Kvam Kittilsen i Maarud.

Som for alle andre har koronatiden vært såpass utfordrende for Maarud at det er noe administrerende direktør Jon Kvam Kittilsen trekker frem på spørsmål om hvordan det går.

– Korona var utfordrende, men det var høykonjunktur – og bransjen hadde vekstrater som var både 10-20 prosent. Dagligvare fikk en kraftig innenlands økning i konsumet, som sier noe om størrelsen på grensehandelen. For de fleste i bransjen var resultatet at man fikk veldig hyggelige omsetningstall, sier han.

Flere utfordringer

– Akkurat nå er vi på et sted der mye er reversert igjen. Det er omsetningsfall, så det er en litt krevende situasjon å være i. Og så har vi en ny krise i Ukraina-krigen, som påvirker forsyningslinjer og tilgang på råvarer. Summen er at vi har mange ulike utfordringer samtidig som vi opplever en nedgang, påpeker Kittilsen.

Denne situasjonen gjør at samtalen automatisk går over til temaet som handler om hvilke føringer erfaringene fra koronatiden gir for bedriften i fremtiden.

– Under koronatiden har alle kollegene våre gjort en enorm jobb for holde hjulene i gang. Både innkjøp, produksjon, logistikk, salg og marked har kastet seg rundt og funnet løsninger i en vanskelig tid. Dette har gjort meg trygg på at vi finner måter å arbeide på når tidene blir vanskelige, sier Kvam Kittilsen.

Tok tak tidlig

– Et annet viktig aspekt er at vår globale innkjøpsavdeling har jobbet systematisk med forsyningssikkerhet for råvarer siden før pandemien, noe som gjør at de var på dette sporet også da Russland invaderte Ukraina. Til tross for krigen har vi god tilgang på raps- og solsikkeolje. Den viktigste erfaringen, er at pandemien har forsterket våre forutsetninger for å møte motgang. Det har vært en beredskapsfremmende periode, understreker han.

– Hva tror du om neste år og forsyning?

– Det er ekstremt vanskelig nå å forutsi hvordan 2023 blir. Både Russland og Ukraina er store jordbruksnasjoner med mye eksport. Vi ønsker ikke å handle med Russland, men vi handler gjerne mer Ukraina. Situasjonen i Ukraina er uoversiktlig, og endrer seg raskt. I tillegg skaper energikrisen og en haltende verdensøkonomi ytterligere usikkerhet. Sett i lys av de enorme ofrene og lidelsene til det Ukrainske folket, kjennes det litt trivielt å snakke om dette som usikkerhet. Like fullt, vi jobber målrettet for å sikre leveringsevnen også i 2023 basert på mange forskjellige scenarier. Det krever store ressurser, men jeg føler meg trygg på at vi skal lykkes å levere for forbruker, kundene, leverandørene og arbeidstakerne våre.

Kortreist potet

– Hvordan arbeider dere for å gjøre hverdagen til norske forbrukere bedre?

POPULÆRT: Tortilla Cheese fra Maarud er en av de mest solgte varene deres i Norge. Foto: Maarud

– Jeg vil først og fremst ta tak i dette med bærekraft. Vi tror på at klimakrisen er reell, så å redusere klimaavtrykket er viktig. 80% av potetene vi bruker i Norge kommer har mindre enn 14 mil på veien til fabrikken vår på Disenå. Man kan diskutere hva som er kortreist innenfor den norske grensen, men vi mener våre poteter er kortreist. Potet har dessuten veldig lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre jordbruksvarer, sier Maarud-sjefen.

– Olje er en viktig innsatsfaktor for oss, og som jeg har forklart, beholder vi solsikke og raps, til tross for forsyningsutfordringene i forbindelse med krigen i Ukraina. Vi forsøker å holde oljen så kortreiset som mulig, og kjøper solsikkeolje fra Frankrike og Ungarn. Rapsoljen dyrkes i Sverige. Oljeblandingen har også et lavt nivå mettede fettsyrer. Bærekraft inkluderer jo folkehelse.

 

 


Skaper jord av potet

– Vi forsøker også å være så sirkulære som mulig, og skaper vår egen sirkulærøkonomi. Vi har blant annet et komposteringsanlegg på Disenå. Denne består av et eget renseanlegg av vannet vi bruker til å vaske og skylle poteter. Vannet siles fra og potetrester blir tilbake, som vi tar ut til kompost. Dette blir meget næringsrik jord folk kan bruke i hagen, sier han.

Reststivelse fra produksjonen går til annen type industri og som lager for eksempel sprit, biodrivstoff og dyrefor. Dette er sterkt fokus for hele snacksbransjen.

– Vi lager jo produkter folk strengt tatt ikke trenger, men som er en del av det å ha et gladere liv, sier Kvam Kittilsen.

Skal skape verdi

Hva er viktig for dere når dere jobber frem nye innovasjoner?

ENGELSK: Tyrell´s er en av mange merkevarer Maaruds eiere, Intersnack Group, har i sin kurv. Foto: Maarud

– På innovasjonssiden er det klart at det viktigste er å koble innsikt om forbrukebehov med innsikt om shoppingadferd, for så å skape verdi for forbruker og kunden. Vi trenger å løfte dette arbeidet for fremtiden, og har nettopp gjennomført forbrukerundersøkelser i over ett dusin land for å predikere trender og behov. Vi ønsker å tilpasse dette til både forbruker og kunde. Og så gjøre det på en bærekraftig og helsemessig måte, sier han.

Hva mener du er nytteverdien av at bedriften er medlem i DLF?

– For Maarud er det viktig å ha en bransjeforening som er med å forme rammevilkårene for det å drive med næringsmiddelproduksjon i Norge. DLF og handelen driver sammen STAND, som skaper standarder på tvers av leverandører og handel. Norge er et er et høykostland, og da er det viktig med standardisering og effektivisering for å få ned kostnadsnivået. Dette finner man også i andre land, men i Norge har vi kommet veldig langt med standardiseringsarbeidet. Det er liten tvil om dette er med på å holde kostnader nede i Norge, sier Kittilsen, som har vært i ulike stillinger i Maarud siden april 2009.

– Det er i hvert fall den fjerde stillingen nå, og jeg har vært administrerende direktør de siste to årene. I bunnen er jeg siviløkonom med en master i finans.

– Sjeldent en kjedelig dag

Hva gjør jobben din spesielt spennende?

– Jeg er jo så heldig at jeg får være involvert i alle deler av verdikjeden på alle områder av forretningen vår. Jeg har 200 fantastiske kolleger i Norge, 450 i Norden, og 15.000 i vårt konsern Intersnack Group. Det gjør at jeg får lære nye ting hele iden. Vi DLF-medlemmer jobber dessuten i en veldig profesjonalisert bransje, som på mange områder representerer beste praksis for konsumvarer. Andre lignende bransjer ser til oss, og følger med på hvordan vi gjør ting. Det blir derfor sjeldent en kjedelig dag, slår han fast.

Tidligere har Kittilsen vært i Synnøve Finden og Ringnes.

– Jeg har først og fremst jobbet innenfor industri, som jeg synes er en spennende og viktig bransje. Det er mange fine kolleger i Maarud og i bransjen som gjør at jeg har hatt glede av å være i ett og samme firma i over 13 år, avslutter Kittilsen.


Fakta om Maarud:

  • Antall ansatte – 200 i Norge
  • Årlig omsetning – 828 millioner i 2021
  • Produktkategorier – salt snacks
  • Eksempler på merkevarer – Maarud, Soletti, Tyrrell’s, Mitsuba.
  • Hjemmeside

Klikke her for å lese flere DLF Kaffeprater.

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter finner du her.