Kaffeprat med Gartnerhallen: – Vi driver ikke med nedtrapping

Gartnerhallens opplever urolige tider, men merker samtidig at trendene går i deres favør. – Vi har hatt en god vekstsesong, og merker en økende trend rundt kortreist og bærekraftig mat, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen.

SESONG: – Det har vært en god vekstsesong. Avlingene har for de fleste kulturene vært gode. Vi merker dessuten en økende trend med at forbrukerne ønsker kortreist, norsk og bærekraftig mat, som er det vi leverer, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen. FOTO: Gartnerhallen

Det er mye som peker i riktig retning for Gartnerhallen akkurat nå. Gleden utfordres samtidig av urolige tider med et høyere prisnivå generelt og strømpriser spesielt.

– Det vi er opptatt av akkurat nå, er at markedet for frukt og grønt er i bevegelse, og det er mange positive sider. Den store skyggen er de økte strømkostnadene. Veldig mange av våre produsenter driver energiintensivt, særlig veksthus, og lagring og pakking, så det er mange som sliter med store kostnader, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen.

God sesong

Den mest spennende tiden av året er når grønnsakene bugner på åkrene og i veksthus.

– Det er denne tiden av året grøntprodusentene fryder seg, hvor alt bugner, hvor de ser resultatene av strevet. Det er også norske varer over alt i Norges butikker, sier Morthen.

– Det har vært en god vekstsesong. Avlingene har for de fleste kulturene vært gode. Vi merker dessuten en økende trend med at forbrukerne ønsker kortreist, norsk og bærekraftig mat, som er det vi leverer, legger hun til.

Hvordan arbeider dere for å gjøre hverdagen til norske forbrukere bedre?

– Vi pleier å si at alle vinder blåser vår vei. Vi driver en klimavennlig produksjon, og våre produkter er riktig for helsa. Det er dessuten en trend i retning av å spise mer grønt. Dette gjør at vi har ganske høye mål for vekst her i Gartnerhallen.

Ikke i mål

Men samtidig viser tallene at nordmenn bare spiser 3,5 av det offisielle rådet om «Fem om dagen».

– Vi har sammen med Bama sagt at halve tallerkenen skal være frukt og grønnsaker. Vi er et stykke fra det, men det beveger seg i riktig retning. Vi merker også en økende interesse for at gourmetkokkene lager mer mat av grønnsaker. De er viktige trendsettere, så det er veldig bra.

Til tross for en generell nedgang for dagligvarebransjen etter pandemien, opplever ikke Gartnerhallen nedgang.

Økt omsetning

SORTERING: Tomater sorteres og pakkes for butikk i anlegget til Lauvsnes Gartneri. FOTO: Differ Media.

– For oss er volumet ganske stabilt, det var bra i fjor, og vi holder et godt volum så langt i år. Samtidig stiger prisene noe, fordi importprisene er stigende. At prisen er høyere gjør at vi faktisk har økt omsetning i år sammenlignet med i fjor, sier Morthen.

Hvilke føringer gir erfaringene fra koronatiden for bedriften i fremtiden?

– Det kanskje aller viktigste er at vi har lært oss hvor fort verden kan snu, når den gjør det så momentant som under pandemien. Vi jobber med ferskvare. Gulrøtter og poteter er lagringsdyktige, men mye annet må vi levere når det er ferdig høstet, sier hun.

– Mangel på utenlandsk arbeidskraft løftet frem en annen sårbarhet, som gjorde at vi fikk testet omstillingsevnen. Dette hadde ikke gått uten et nært og godt samarbeid gjennom hele verdikjeden. Nå jobber vi slik at vi legger inn fleksibilitet for at noe kan endre seg raskt. Det påvirker årsplanene våre, legger hun til.

Aprikos i Lærdal

Hva er viktig for dere når dere jobber frem nye innovasjoner?

GODSAKER: For mange er mandelpotet selve festpoteten. Den er dessuten kortreist og like miljøvennlig som andre poteter. FOTO: Differ Media.

– Vår jobb med innovasjon foregår først og fremst på råvarebasis. Det er en klar dreining til at forbruker ønsker mer småpoteter. Vi jobber også med nye sorter innenfor frukt, som epler, hvor vi leter etter sorter som forbrukerne ønsker seg. Samtidig jobber vi med lagringsteknologi for å bedre lagringsevnen, sier hun.

Ny teknologi for bærekraftig og effektiv dyrking av frukt og grønt er et annet eksempel på innovasjon.

– Et eksempel på noe nytt vi prøver, er at vi har begynt å dyrke aprikos i Lærdal. Poenget er å finne muligheter for ny frukt i Norge, slik at vi får mindre import.

Gartnerhallen jobber også med å utvikle bærekraftsiden av grøntproduksjonen. Blant annet bruker deres produsenter tilnærmet null kjemisk plantevern i veksthusene sine.

– Vi jobber hele tiden for å dreie produksjonen i mer, bærekraftig retning, slik at også dette blir et konkurransefortrinn for frukt og grønt, sier Morthen.

Tøffere klima

Hun nevner at de har en klar utfordring med været, fordi klimaet er viller og våtere, samtidig som det er langt varmeperioder.

– Dette har to sider. Det gir et tøffere klima med mer ekstremvær, men samtidig kan det være mulig å få frem varmekjære vekster. Det er større utfordringer enn fordeler med klimaendringene, sier hun, som nå har jobbet i Gartnerhallen i fem år.

Før det var hun i Innovasjon Norge, TINE, og har hatt en del styreverv og konsulentoppdrag mellom jobbene.

Hva mener du er nytteverdien av at bedriften er medlem i DLF?

– Det viktigste for oss er nok DLF som møteplass. Det er et sted vi kan drøfte felles problemstillinger, og det er viktig. Vi er nok litt annerledes enn de andre DLF-bedriftene, fordi vi i stor grad er råvarebaserte, men vi har likevel nytte av DLF som møteplass. intet er bedre enn et norsk eple, uten bearbeiding, sier hun!

Hva gjør jobben din spesielt spennende?

– Vi er et veldig levende miljø på alle måter. Det er også morsomt å være i en næring i vekst, med mye trøkk der vi leverer ferskvarer hver eneste dag. Vi driver ikke med nedgangstider og nedtrapping. Vi driver mer med hvordan vi skal forholde oss til vekstmulighetene og å skape mer vekst i et marked som skal opp. Jeg har tidligere jobbet med både nedbemanning og nedskalering, men det er morsommere å jobbe med vekst, slår hun fast.


Fakta om Gartnerhallen SA:

  • Antall ansatte: 16
  • Årlig omsetning: 3,1 milliarder i 2021
  • Produktkategorier: Frukt, Grønnsaker, Bær, Poteter, Økologisk
  • Hjemmeside

Klikke her for å lese flere DLF Kaffeprater.

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter finner du her.