Kaffeprat med Lerum: – Vi må tørre å si at bærekraft er vanskelig

Adm. direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum er opptatt av rammebetingelser, den ustabile situasjonen i verden og at bærekraft er vanskelig. – Vi mener det er viktig å si at det er vanskelig, at vi har ikke fått til det vi ville, men at vi prøver igjen, sier hun.

BÆREKRAFT: – Det handler om å bygge kulturen videre. Bærekraft må ligge i ryggmargsrefleksen. Og vi må ha alle ansatte med på laget. Skal vi ha en forventning om at bærekraft skal bli en naturlig del av alles arbeid fremover, må det være gjennomsyret i alt vi gjør, sier adm. direktør og arving Trine Lerum Hjellhaug. Foto: Lerum

– Vi er inne i krevende tider med en ustabil verdenssituasjon og ustabile rammevilkår. Som en familieeid bedrift i 4. generasjon føler vi at privat eierskap i Norge er under press, sier adm. direktør Trine Lerum Hjellhaug.

Selv er hun arving til saft- og syltetøyeksperten Lerum, en velplassert hjørnesteinsbedrift i Sogndal i Vestland fylke. Hun har vært eier av bedriften sammen med to søstre og to søskenbarn siden 2005, og vært offisielt ansatt siden 2000. Hun startet som fabrikksjef og overtok som adm. direktør i 2008.

– Men siden Lerum er en familiebedrift, kan jeg trygt si at jeg har fulgt etter min far siden jeg kunne gå, sier hun med et smil.

Merkevareprisen 2022

Som en av Norges mest tradisjonsrike bedrifter vant Lerum DLF Merkevarepris for 2022.

– Vinneren har hele tiden vært tro mot sine verdier, samtidig som man har klart å utvikle merket gjennom kontinuerlig produktutvikling. I de senere årene har merket styrket seg gjennom smaksforbedringer og økt innovasjonstakt. Smak, sunnhet og design er viktige drivere i kategorien, er noe av det juryen la vekt på i sin begrunnelse.

– Det er veldig kjekt å vinne en slik pris og få anerkjennelse Det gir stolthet blant de ansatte, og motivasjon til å stå på videre. Det er et resultat av et langsiktig arbeid med mange, flinke ansatte på laget, sier Lerum.

Lerum AS – vinner av DLF Merkevarepris 2022 . Foto: Kilian Munch / DLF

Lerum AS – vinner av DLF Merkevarepris 2022 . Foto: Kilian Munch / DLF

Utbytte for skatt

Lerum-eieren mener det kreves mer respekt og forståelse blant politikere for det hun kaller den viktigste formen for eierskap i norsk nærings- og arbeidsliv.

– Det blir vanskeligere å være privat bedrift føler vi, og vi føler at eierskatten begynner å bli vesentlig. Vi må ta ut utbytte for å betale skatt. Vi betaler gjerne skatt, men vi ønsker å gjøre det når vi har tjent pengene, og ikke før vi veit at vi tjener pengene, slår hun fast.

– Vi reagerer litt på dette at «Vi skal ta rikingene». Det er de små og mellomstore bedriftene som får byrden. Vi skulle gjerne hatt en annen innretning for skatten, legger hun til.

Moro med bærekraft

– Hvordan arbeider dere for å gjøre hverdagen bedre for norske forbrukere?

– Bærekraft er viktig for oss. For oss er dette noe vi forsøker å ta ned til noe vi kan gjøre noe med her og nå. Og det er vanskelig. Vi må tørre å si at det er vanskelig. Hvis vi blir redde for å fortelle at klimaavtrykket gikk opp og ikke ned, er ikke det bra. Da mener vi det er viktig å si at det er vanskelig, at vi har ikke fått til det vi ville, men at vi prøver igjen, sier hun.

– Visjonen vår er å lage verdens beste smak av frukt og bær i Saftbygda. Vi arbeider hver dag for å være effektive og holde kostnadene nede, legger hun til.

Samtidig påpeker hun at det å arbeide med bærekraft er lønnsomt og ikke minst veldig moro.

– Du må huske at bærekraft handler om mer enn klima og miljø. Kanskje er det aller viktigste bærekraftstiltaket å opprettholde arbeidsplasser i hele landet, sier Lerum-sjefen.

Bygge kultur

TRADISJON: Lerums saftproduksjon startet på kjøkkenet her, i den vegløse grenda Sørheim innerst i Sognefjorden i 1907. Foto: Lerum

Lerum bygger en kultur på verdiene ekte, stolt, ærlig og engasjert. I tillegg legger de hver dag vekt på hvordan de kan ta vare på naturen, foredlingen, ernæringen, mennesket og lokalsamfunnet.

– Det handler om å bygge kulturen videre. Bærekraft må ligge i ryggmargsrefleksen. Og vi må ha alle ansatte med på laget. Skal vi ha en forventning om at bærekraft skal bli en naturlig del av alles arbeid fremover, må det være gjennomsyret i alt vi gjør. Vi må derfor ha en bærekraftig forretningsstrategi og ikke bare en bærekraftsstrategi. Jeg ønsker at Lerum skal ha 135 bærekraftsansvarlige, sier Lerum Hjellhaug.

Et eksempel er at de har redusert sukkerforbruket med 800 tonn siden 2019 gjennom å kutte i sukkerinnholdet i eksisterende produkter og utvikle nye uten tilsatt sukker.

– Ellers arbeider vi, som så mange andre, med blant annet å redusere klimaavtrykket fra emballasje og energi, understreker hun.

Viktig med fysiske møter

– Hvilke føringer gir erfaringene fra koronatiden for bedriften i fremtiden?

– Vi lærte mye under koronatiden. Først og fremst så vi at vi kunne omstille oss raskt. Det har kommet godt med i en verden der de ytre rammevilkårene endrer seg raskere og raskere. Denne tiden og krisen etterpå har også vist oss alle at det å arbeide med forsyningslinjene blir viktigere og viktigere, sier Lerum Hjellhaug.

– Vi har også lært at vi kan samhandle uten å møtes fysisk hele tiden. Likevel, mener jeg at de fysiske møtene mellom mennesker er viktige for å få frem gode ideer. Det blir derfor viktig å finne en god balanse på dette fremover, legger hun til.

– Hva er viktig for dere når dere jobber med nye innovasjoner?

– Vi må lage produkter som forbrukerne vil ha og som smaker godt. Da må vi ha innsikt i forbrukerbehov og lytte til det forbrukeren og kunden mener er viktig. I tillegg er det viktig at vi klarer å skape verdi både for forbruker og kunden. Produktene må være bærekraftige, og vi må vise at vi er en ansvarlig bedrift som arbeider med samfunnsansvar i vid forstand.

DLF bidrar til økt kompetanse

– Hva mener du er nytteverdien av at bedriften er medlem i DLF?

– I DLF får vi et nettverk å diskutere ulike problemstillinger med. I tillegg får vi mye informasjon om hva som skjer i bransjen. DLF fronter også viktige saker på vegne av alle medlemmene. Akkurat nå er regulering av dagligvaremarkedet det som står på dagsordenen. DLF bidrar til å øke vår kompetanse på mange områder.

– Hva gjør jobben din spesielt spennende?

– Det som driver oss, er å skape noe for andre og oss selv. Det å skape gode og smakfulle produkter til forbrukerne sammen med alle de flotte ansatte er moro. Å klare å stå sammen i tøffe tider og vise at hvis vi tror på det vi driver med, gjør at vi klarer vi å løse utfordringene. Dette gjør meg ekstra stolt av laget. Vi er også en hjørnesteinsbedrift i Sogndal. Å bidra til utviklingen av samfunnet vi er en del av, er givende og helt nødvendig, avslutter Trine Lerum Hjellhaug.

 

 

SAMLOKALISERING: Lerum vedtok å samlokalisere hele virksomheten i Kaupanger, og den nye fabrikken der ble åpnet i 2018. Foto: Lerum


Fakta om Lerum AS:


Oversikt over DLF Kaffeprater finner du her.

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter finner du her