DLF Høstmøte 2022: Business og bærekraft, oppsummering av dagen

Bærekraft gjennomsyret innleggene på DLF Høstmøte 2022, fra bærekraftig konkurranse til ansvar for utslippskutt. – Vi må tenke bærekraft. Markedet blir ekstra utfordret nå, da må vi finne løsninger slik at forbrukerne får best mulig kvalitet og utvalg til en best mulig pris, sier adm. direktør Helge Hasselgård i DLF.

Spørsmålene om bærekraft møtte deltakere som var til stede eller på streaming allerede da innkallingen dukket opp: Hvor gode er vi egentlig på bærekraft? Hvilke forretningsmuligheter finnes i det grønne skiftet? Skal vi samarbeide eller konkurrere for å nå bærekraftmålene? Og hva skjer med konkurransevilkårene i markedet vårt?

Helge Hasselgård, adm. direktør  i DLF spurte innledningsvis om hva som er det motsatte av bærekraft, for å sette det hele i perspektiv.

Rammebetingelser

– Er det i ferd med å briste for oss, nærmer vi oss et bristepunkt? Som bransje brister det kanskje ikke, men mange bedrifter har utfordringer. Og mange familier opplever nok at de i er nærheten av et bristepunkt, sa han, før han la til at at det er myndighetenes oppgave å ta vare på rammebetingelsene i bransjen.

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet sa at velfungerende konkurranse er en forutsetning for det grønne skiftet, og at hun er bekymret for konkurransen i dagligvaremarkedet.

Haster med klimaregnskap

Dagligvaretilsynets direktør Tor Erik Engebretsen snakket om bærekraftig samarbeid mellom kjeder og leverandører, mens konkurransedirektør Tina Søreide var konkret om bærekraftig konkurranse, der hun blant annet viste til at mange aktører i bransjen mener det er urimelige prisforskjeller. Se egen sak her.

Helena Berz Slapø og Karl Johan Ingvaldsen, henholdsvis prosjektleder klima og bærekraft og bærekraftdirektør i PwC, viste gjennom presentasjonen av en undersøkelse at bransjen har laget seg gode og ambisiøse mål, men at det haster for mange å komme i gang med et klimaregnskap. Se egen sak her.

Kasting av mat

Henrik Lystad i Miljødirektoratet trakk frem at produsentansvaret for alle produsentene har vært et effektivt virkemiddel for å nå de målene om utslipp som er satt, der avfall blant annet håndteres bedre.

Mens Martine Austenå fra Too Good To Go snakket om at kasting av mat er dårlig ressursutnyttelse, dårlig økonom og dårlig for miljøet, trakk Ole Robert Reitan frem at i dag det har vært en utrolig utvikling siden 2011.

–  Før var det bare prat fra sjefene, men i dag er det ikke slik. I dag gjør vi noe med det, sier Reitan.

Stort ansvar

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra MDG påpekte at dagligvarebransjen har et stort ansvar samme med resten av næringslivet med å bli bærekraftige.

– Samtidig som dagligvare er i front i Norge, så er det ingen i hele bransjen som leverer de utslippskuttene som er nødvendig for å nå de målene som er satt. Dersom ikke dere klarer å levere dette, så klarer ingen andre å gjøre det heller. Dere har påtatt dere en jobb som er stor og som vil bli større, slår Hansson fast.


Presentasjoner som blir tilgjengelig fra fagdagen blir lagt ut på våre medlemssider. 


Andre aktuelle saker:

Dagligvaretilsynet: Mye positivt i funnene i rapporten

Klimaregnskap, PwC rapporten

Her er vinnerne av DLF Utmerkelser 2022

Program


Foto: Kilian Munch / DLF