DLF Høstmøte 2022: Mye positivt i funnene til Dagligvaretilsynet

Tor Erik Engebretsen, direktør i Dagligvaretilsynet. Foto. Kilian Munch / DLF

En rekke av forholdene Dagligvaretilsynet har undersøkt om samarbeidsklimaet mellom leverandører og kjedene, viser at det generelt er et godt samarbeidsklima. Forholdet til NorgesGruppen kommer best ut på de fleste områder.

Helt fra Dagligvaretilsynet startet opp i fjor, har de vært aktive med å få kontakt med så mange aktører i bransjen som mulig. De hadde tidlig samtaler med både leverandører og dagligvarekjedene.

Det nye Dagligvaretilsynet lovet også en årlig undersøkelse om hvordan samarbeidet går. Bakgrunnen er for tilsynet å vite mer konkret om bransjen lever etter Lov om god handelsskikk. Den aller første utgaven av denne undersøkelsen er klar i november i år.

Mye positivt

Direktør Tor Erik Engebretsen var på DLF Høstmøte 2022 for å gi et lite innblikk i noen av funnene.

– De funnene jeg trekker frem her er de viktigste, men det er mye mer. Det kommer i rapporten i november, sier Engebretsen.

Selv om det var mye positivt om samarbeidet mellom kjeder og leverandører, mente bare 55 prosent av leverandørene og 27 prosent av kjedene at forhandlingsklimaet hadde blitt bedre de siste 12 månedene.

Forbedringspotensial

På spørsmålene om redelighet blant aktørene, om kjedene ga relevante opplysninger og om kjedene er så åpne som de kan være, kommer NorgesGruppen best ut.

– Her er det mye bra, men det er også et klart forbedringspotensial. Når det gjelder åpenhet er det et voldsomt forbedringspotensial, sier Engebretsen.

Når det gjelder ytelser og motytelser i avtalene mellom kjeder og leverandører, sier Engebretsen at det er overraskende mange som mener de får krav om ytelse til en leverandør uten at motytelse er spesifisert.

– Her kommer NorgesGruppen dårligst ut, sier tilsynsdirektøren.

Overrasket

Han er også overrasket over at det er en veldig høy andel av de som har vært med i undersøkelsen som sier de har muntlige avtaler i tillegg til de skriftlige avtalene.

– Dette er klart en kime til uenigheter i fremtiden. Muntlige avtaler er heller ikke lov, med mindre det er i tillegg til skriftlige avtaler, sier Engebretsen.

I sin konklusjon sier han at han håper undersøkelsen kan bidra til en diskusjon internt og med Tilsynet.

– På den måten kan få enda bedre resultater neste år, avslutter han.

Undersøkelsen:

Kvalitativ undersøkelse der ambisjonen er å måle alt som er relevant i tilknytning til Lov om god handelsskikk. Den skal kartlegge hva leverandører tenker om handelen og motsatt.

Det har vært et utvalg på 308 personer. Tilsynet hadde håper på flere, og skal jobbe for det neste år.

Presentasjon av funn kan lastes ned her

DLF medlemmer kan se innlegget til Tor Erik Engebretsen her (krever innlogging)