Notiser og ukens sitat

Notiser

«Dagligvareleverandørene er en stor og differensiert gruppe som daglig har stor påvirkning på alle som bor i Norge gjennom hele døgnet.»

Handelswatch, mai 2024. Ifm DLFs generalforsamling

«Å kartlegge dagligvareleverandørenes markedsandeler vil være betydelig mer utfordrende enn å kartlegge markedsandelene til dagligvarekjedene….Ressursbehovet og utfordringene forbundet med å kartlegge leverandørenes markedsandeler, tilsier imidlertid at tiltaket som representanten etterspør ikke bør prioriteres på nåværende tidspunkt.»

Stortinget, april 2024. Næringsministeren svarer på representantspørsmål

«Rapporten fastslår at dagligvarebransjen ikke har utnyttet den ekstraordinære prisveksten i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Tvert imot har lønnsomheten gått ned i takt med kostnadsveksten i hele verdikjeden for mat.»

NTB, delkommentar til Konkurransetilsynets rapport, mai 2024

«Frikjenner dagligvare for margin-ran»

NRK, overskrift på artikkel om Konkurransetilsynets rapport, mai 2024

Ukens sitat

«Det understøtter det vi har sagt over tid, at konkurransen i bransjen er ikke god nok. Og det igjen kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må. Og det bekymrer meg jo.»

NRK. Den nye Næringsministeren, Cecilie Myrseth, kommenterer Konkurransetilsynets rapport, mai 2024


Foto: Shutterstock.com