DLF Høstmøte 2022 – hold av datoen!

DLF Høstmøte har en lang tradisjon som dagligvare- og serveringsbransjens viktigste møteplass og arrangeres hvert år den tredje torsdagen i oktober i Tønsberg.

Korte «DLF Talks» i kombinasjon med faglige foredrag blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festmiddag med underholdning og utdeling av DLF utmerkelser.

DLF Høstmøte 2022 blir torsdag 20. oktober.


Årets tema: Bærekraft og Konkurranse.

Hvor står norsk dagligvarebransje i bærekraftarbeidet? PWC vil legge frem en rapport om status for bransjen, summen av det leverandører og handel bidrar med hver for seg og i fellesskap. Vi følger opp med DLF Talks, eksempler og diskusjon om det stadig viktigere arbeidet med å utvikle en bærekraftig bransje i en bærekraftig verden.

Hva kan vi samarbeide om, og hva skal vi konkurrere om for å nå bærekraftsmålene? Og hva skjer i de pågående prosessene for å styrke konkurransen generelt? Du vil møte næringsminister Jan Christian Vestre, konkurransedirektør Tina Søreide og direktør for Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen.

Programmet oppdateres fortløpende med navn på de som skal opp på scenen og holde innlegg.


Pris og påmelding

Konferanseavgiften inkluderer fagdag og middag. Overnatting kommer i tillegg.

Invitasjon

Invitasjon med påmelding sendes ut i starten av september til medlemmer som mottar DLF Nyhetsbrev, samt tidligere deltakere.

DLF Høstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og inviterte gjester.

 


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter


Om DLF Høstmøte

Helt siden starten i 1962 har DLF Høstmøte etablert seg som et av årets viktigste møteplasser for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Vi tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger.