Bli med på Matvett-stafetten!

Norge skal halvere matsvinnen innen 2030. For å nå målet må flere bli med.

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn ble inngått i 2017 mellom fem departementer og tolv organisasjoner fra hele verdikjeden for mat. 108 sentrale aktører fra et bredt spekter i matbransjen har allerede tilsluttet seg avtalen og forpliktet seg til å rapportere inn matsvinndata og gjennomførte tiltak. De alene kan ikke klare å nå målsettingen. Derfor har Matvett startet en rekrutteringsstafett for å få med enda flere bedrifter på laget.

Flere av DLFs medlemsbedrifter har allerede signert avtalen.

29 av DLFs medlemsbedrifter har singert avtalen, og det er plass til flere!

«Vi oppfordrer våre matproduserende leverandører til å signere tilslutningserklæring for Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn» – sier Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF.

Effekten av å kutte matsvinn er stor!

10 utvalgte bedrifter har spart 900 millioner kroner, 16.644 tonn  matsvinn og 70.977 tonn CO2.


Relaterte DLF saker

Matsvinnkonferansen 2021

Flere DLF medlemmer signerer bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

Ny signeringsrunde for bransjeavtalen om redusert matsvinn

Bransjens matsvinn har blitt redusert

DLF medlemsbedrifter signerte tilslutningserklæring i dag

Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag