Avtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag

DLF ved administrerende direktør Helge Hasselgård var representert da bransjeavtale om redusert matsvinn be signert av 12 organisasjoner og 5 departement i dag. Partene er enige om en felles innsats på å nå målet med halvere matsvinn i Norge innen 2030 – dette i tråd med FNs bærekraftmål.

De involverte skal samarbeide for å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden. Sammen skal de bidra til å redusere de miljømessige konsekvensen knyttet til matproduksjon og konsum i Norge. Det skal også bidra til erfaringsutveksling mellom aktørene og samarbeid på tvers i matkjeden.

Avtalen omfatter også å gi forbrukere bedre kunnskap og holdninger om reduksjon av matsvinn i husholdningen.

Enkeltbedrifter i hele verdikjeden kan slutte seg til avtalen gjennom en tilslutningserklæring, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet.

Gjennom ForMat-prosjektet og Matvett AS har Mat- og drikkenæringen jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn. Myndighetene har også vært en viktig samarbeidspartner på dette.

 16 organisasjoner og fem departementer signerte avtalen

Regjeringen og den norske matbransjen. Foto: NHO Mat & Drikke

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

 

 

 

 

Adm.dir Helge Hasselgård signerer avtalen. Foto: DLF

Fra matbransjen undertegnet Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO, NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Virke Hovedorganisasjonen, Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service.

 

 

 

 

Relevante lenker

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Matsvinn.no