Flere DLF medlemer signerer bransjeavtalen om reduksjon i matsvinn

(Kilde: matvett.no)

Matvett arrangerte signeringsevent i forbindelse med «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» under Arendalsuka. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og flere bransjeaktører var på plass på plass for å debattere resultatene og hva som skal til for å nå målene i avtalen.

Forebygging av matsvinn er på agendaen som aldri før, blant annet med FNs ferske klimarapport, der en av konklusjonene er at redusert matsvinn er et av de meste vesentlige tiltakene for å redusere klimagassutslippene. Med Bransjeavtalen er arbeidet godt organisert i Norge, der til sammen 93 bedrifter fra hele verdikjeden har tilsluttet seg målene og forpliktelsene med å rapportere på matsvinn og jobbe med tiltak.

 


«Vi oppfordrer våre matproduserende leverandører til å signere tilslutningserklæring for

Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn» – sier Helge Hasselgård, adm.direktør i DLF.


Åtte bedrifter signerte tilslutningserklæringen i Arendal, blant disse DLFs medlemsbedrifter Dr. Oetker og Den Stolte Hane. DLFs administrerende direktør Helge Hasselgård tok i mot tilslutningserklæringen fra Klima-og Miljøminister Ola Elvestuen på vegne av medlemsbedriftene.

Så langt har 27 DLF medlemsbedrifter signer tilslutningserklæringen.

Helge Hasselgård tar i mot tilslutningserklæringen fra Klima-og Miljøminister Ola Elvestuen på vegne av Dr. Oetker og Den Stolte Hane. Foto: Matvett.no

Redusert matsvinn i matbransjen

De siste matsvinnresultatene viser at det ble kastet minimum 398 000 tonn spiselig mat i Norge i 2018. Dette tilsvarer ca. 76,5 kg per innbygger per år. Husholdningsleddet står for over halvparten av dette matsvinnet (57 %), etterfulgt av matindustrien (22 %), dagligvarehandelen (16 %), hotell, kantiner og KBS (estimert til 4 %) og grossistleddet (1 %). Primærnæring grønn sektor, sjømatindustri, restaurant og offentlig sektor er foreløpig ikke inkludert i kartleggingsresultatene.

Fra 2015 til 2018 er matsvinnet i matbransjen redusert med 3,7 kilo beregnet per innbygger eller 10 prosent. Dette utgjør en besparelse på 2,3 milliarder kroner samt en reduksjon på 100 000 tonn CO2 og kommer i tillegg til matsvinnreduksjonen på 14 prosent, som ble oppnådd mellom 2010 og 2015. De største matsvinnkategoriene er ferske bakervarer, frukt og grønt og måltidsrester, og disse tre utgjør så store volumer hos grossist, i butikk og hjemme i husholdningene at vi når aldri målet uten å sette inn betydelige tiltak her i årene som kommer.

Mills med gode resultater

Mills var en av de første bedriftene som tilsluttet seg målene i Bransjeavtalen i 2017, og har allerede lykkes med å halvere internt matsvinn, noe som tilsvarer 1265 tonn fra fabrikkene. Nitidig arbeid og grundig evaluering av hele verdikjeden oppgis som bakgrunn for resultatet.

Les hele saken hos matvett.no

DLF medlemmer som har signert avtalen

Läntmannen Unibake Norway AS, Leiv Vidar AS, Maarud AS , Brynild Gruppen AS, Findus Norge AS, Nortura SA, O. Kavli AS, TINE SA, Barilla Norge AS, Mills AS, Orkla ASA, Grilstad, Baxt, Unilever Norge AS, Hennig-Olsen AS, King Oscar AS, Norgesmøllene AS, Salmon Brands AS/Salma, Lerøy Seafood AS, Lerum AS, Hansa Borg Bryggerier AS, Haugen-Gruppen, Hoff AS, Nestlé Norge, Unilever Norge AS, Dr. Oekter og Den Stolte Hane.

For mer informasjon om bransjeavtalen og signering ta kontakt med Matvett.


Aktuelle lenker

Informasjon om bransjeavtalen om matsvinn

Relaterte DLF saker

10.09.2018 Ny signeringsrunde for bransjeavtalen om redusert matsvinn

31.01.2018 Bransjens matsvinn har blitt redusert

26.09.2017 DLF medlemsbedrifter signerte tilslutningserklæring i dag

23.06. 2017 Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag