DLF medlemsbedrifter signerte tilslutningserklæring for matsvinn

Over 40 ledende virksomheter fra matindustri, dagligvarehandel og serveringsbransjen tilslutte seg i dag målene i «Bransjeavtalen om matsvinn», ved å signere tilslutningserklæringen til avtalen.

DLFs medlemsbedrifter Barilla Norge, Brynhildgruppen, Grilstad, Hansa Borg Bryggerier, Mills AS, Nortura, O.Kavli / Q-meieriene, Orkla ASA, Tine, Unilever, Hennig-Olsen, Baxt, Thai Union , Nestlé og Lerøy  har signert avtalen i dag.

Mange av bedriftene som møtte opp har allerede tatt ansvar og satt i gang tiltak mot matsvinn. Ved å signere tilslutningserklæringen signaliserer virksomhetene at de ønsker å samarbeide på tvers om å løse matsvinnproblematikken, og det blir også enklere å synliggjøre resultatene man oppnår underveis.

Dette er verdens mest ambisiøse avtale mot matsvinn.  Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Ved å forplikte seg til å redusere matsvinn, viser de store dagligvarekjedene og matindustribedriftene at de mener alvor, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding fra KLD.

Tilslutningserklæringen forplikter bedriften til å:
  • Gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor.
  • Gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift.
  • Samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen (som beskrevet i avtalens punkt 8).

Bakgrunn for signeringen

Statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterte DLF medlemsbedrifter til denne første signeringen, etter at bransjeavtalen mellom myndighetene og en samlet matbransje ble signert 23. juni. Målet med bransjeavtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

DLF var en av bransjeorganisasjonene som signerte bransjeavtalen i juni og oppfordrer sine medlemmer til å signere tilslutningserklæringen.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og påmelding til neste signering ta kontakt med Matvett 

Dokumenter

Tilslutningserklæring

Relaterte DLF saker

07.09 Statsråd Vidar Helgesen inviterer til signering av tilslutningserklæring for reduksjon av matsvinn

23.06 Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag

Eksterne saker

26.09 Pressemelding: Vil redusere matsvinn

 23.06 Pressemelding: Avtale om å redusere matsvinn

Relevante nettsider

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Matsvinn.no

(Foto: Snorre Tønset, KLD)