Signering av tilslutningserklæring for matsvinn 26. september for DLFs medlemsbedrifter

(oppdatert artikkel)

 

Statsråd Vidar Helgesen inviterer DLFs medlemsbedrifter til å signere tilslutningseserklæring for reduksjon av matsvinn i Norge:

Tirsdag 26. september 2017 kl. 13:00 til 14:30 hos Klima- og miljødepartementet.

Påmelding sendes direkte til [email protected] 

Program

Innledning ved statsråd Vidar Helgesen.

Innlegg fra Thomas Horne som har skrevet boken «Kunsten å ikke kaste mat»

Signering av avtalen og bilder

Bransjeavtale om redusert matsvinn

Bakgrunn for invitasjonen er  bransjeavtale om redusert matsvinn som ble signert av 12 organisasjoner og 5 departement 23. juni 2017.

DLF har har sammen med  andre bransjeorganisasjoner inngått en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn med myndighetene. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet innen 2030. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål og med EUs handlingsplan for sirkulær økonomi.

Bli med og reduser matsvinn i Norge med 50 % innen 2030

Enkeltbedrifter i hele verdikjeden kan slutte seg til avtalen gjennom en tilslutningserklæring og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet.

Bedrifter som slutter seg til bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn forplikter seg til å:

  • Gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor.
  • Gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift.
  • Samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen, som beskrevet i avtalens punkt 8.

DLF oppfordrer sine medlemmer til å signere tilslutningerklæringen.

Påmeldingsfrist til signeringen 26. september

Ønsker du å delta/signere på første signeringsmøte, send en epost til [email protected] innen mandag 18. september.

Har du spørsmål til bransjeavtalen eller til tilslutningserklæringen, ta kontakt med daglig leder i Matvett, Anne-Grete Haugen på mobil 98 23 69 45 eller epost

Dokumenter

Tilslutningerklæring

 Relevante saker:

Avtale for reduksjon av matsvinn ble signert i dag

Avtalen ble signert av 12 organisasjoner og 5 departement. Partene er enige om en felles innsats på å nå målet med halvere matsvinn i Norge innen 2030 –

dette i tråd med FNs bærekraftmål.