Åpner Norges første resirkuleringsanlegg

Finansminister Jan Tore Sanner åpner Norges første resirkuleringsanlegg. Foto: DLF

– Det er ingen tvil om at den norske panteordningen er en suksesshistorie, sa finansminister Jan Tore Sanner da han åpnet Norges første resirkuleringsanlegg for panteflasker hos Infinitum onsdag 9. juni.

Som medlem i DLF har du vært med på at dette over tid har blitt en suksesshistorie, fordi DLF både er deleier og sitter i styret i Infinitum.

– Dette er et godt eksempel på hvordan det skapes grønn industri, omstilling og arbeidsplasser, sa finansminister Sanner i talen før han trykket på knappen for å sette i gang fabrikken som skal resirkulere over 500 millioner panteflasker i Norge hvert år.

I talen viste han blant annet til at det norske pantesystemet endrer holdninger i det norske folk.

– I Norge er vi privilegerte. Vi er vant til å gjenbruke plast og avfall, så systemet er med på å endre holdningene til dette i befolkningen, sier Sanner.

Han viste til at det å gjenbruke ressurser er selve grunnlaget for god økonomi.

Infinitum setter sirkulærøkonomi i system

Foto: DLF

Det er investert 200 millioner kroner i fabrikken på Heia i Lillestrøm kommune. Det er Infinitum som eier bygget, og som Veolia skal drifte. Anlegget ligger rett over plassen for mottaket av all pant Infinitum tar imot, av både bokser og plastflasker. Fabrikken har kapasitet til å resirkulere 25.000 tonn plast årlig.

Frem til nå har det blitt sendt 18.000 tonn plastflasker ut av Norge for resirkulering. Målet og poenget med det nye anlegget er å sikre at flaskene ikke trenger å ta turen til Sverige, Tyskland eller Nederland for å bli nye flasker.

– Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre en sirkulær økonomi for plast. Et slikt resirkuleringsanlegg vil skape opp mot 30 arbeidsplasser og bidra til å utvikle kompetanse og et fagmiljø innen plastresirkulering i Norge, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Den nye fabrikken kverner og smelter om plastflaskene til granulat, som så sendes til Sverige for å bli nye flaskeemner.

– Det er et klart mål for oss å utvikle løsninger slik at vi kan lage flaskeemner selv. Derfor er det bra å ha Veolia som nabo, så vi kan finne gode løsninger på dette sammen, sier han.

God grunn til å være stolte

Helge Hasselgård, adm.dir i DLF var også til stede på åpningen.

Norske dagligvareleverandører har vært en vesentlig premissgiver for det pantesystemet Norge har i dag. Staten har bidratt med å sette retning gjennom avgifter, men det er tett og godt samarbeid mellom leverandørene og handelen som har gjort at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder panting og resirkulering av bokser og flasker.

– Som leverandører i den norske dagligvarebransjen har vi god grunn til å være stolte over det vi har fått til gjennom godt samarbeid med handelen, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i DLF, som også sitter i styret i Infinitum på vegne av medlemmene.

Kan bli gjenbrukt fem ganger

En problemstilling knyttet til resirkulering av plastflaskene i dag, er at det fortsatt er billigere for produsentene av drikkevarer å bruke nye plastflasker, som altså er laget av olje, fremfor av plastgranulater. Det er derfor fortsatt en jobb å gjøre med å strømlinje sirkulærøkonomien i Norge, hvor både myndigheter, produsenter og leverandører av drikkevarer er vesentlige premissgivere.

– Dersom 80 prosent av råstoffet i nye flasker er resirkulert materiale, vil materialet i flaskene i snitt bli brukt fem ganger i den lukkede sløyfen. Dette vil i så fall gi en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 77.500 tonn, sier Maldum i Infinitum.

Foto: DLF


På vegne av våre medlemmer samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen. Infinitum er et av disse selskapene.

Om Infinitum

Infinitum har ansvaret for pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker. Dette unike pantesystemet er et samarbeid mellom drikkevareleverandørene og handelen, som sammen eier selskapet Infinitum. De jobber for høyest mulig mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Deres mål er effektiv og miljøvennlig drift, med ambisjoner om å samle inn å resirkulere alle flasker og bokser i pantesystemet.


Relevante saker

DLF medeier i bransjeselskaper

Infinitum og DLF

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.