Ny digital plattform forenkler informasjonsflyten i dagligvarebransjen

 

20 års bransjesamarbeid i ny drakt

Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje (STAND) feirer 20 år med å lansere en ny informasjonsportal tilrettelagt bransjens stadig mer digitale hverdag.

Den nye plattformen skal sikre mer effektiv vareflyt til nytte for forbruker, virksomheter og samfunn, og er trolig unik i internasjonal sammenheng.

STAND inviterte i september dagligvarebransjen til lansering av sin nye, nasjonale informasjonsportal i GS1 Norway sitt Smart Centre på Bryn.

 

Behov for fornyelse

STAND-standardene har siden starten i 1998 vært et rammeverk som STAND anbefaler alle bransjeaktører å benytte seg av. Disse er som tidligere tilgjengelige på stand.no, men en ny portal er nå utviklet for å bli et helhetlig prosessorientert rammeverk – og skal bidra til en mer effektiv verdikjede.

Leder i STAND, Camilla Nordhagen, forteller at det etter 20 år har oppstått et behov for fornyelse. Dette har resultert i en prosess flere aktører både fra leverandør- og handelssiden av bransjen har deltatt i. Fokuset har ligget i hvem som bruker STAND-standardene, hvordan man kan forbedre kjennskap og kunnskap til STAND-standardene, samt hvordan STAND-standardene kan tilpasses dagens krav og brukere på en bedre måte. To år etter prosjektstart står portalen nå ferdig, noe Nordhagen mener utgjør et nytt kapittel for STAND. Som en del av fornyelsen er logoen også endret.

Camilla Nordhagen, Leder av STAND og Key Account Supply chain manager L’Oréal Norge AS. Foto: STAND

Den nye portalen er bygget for å øke tilgjengeligheten og gjøre det enklere å finne frem i standardene. Vi har nå en mye ryddigere presentasjon, ikke minst ved bruk av illustrasjoner, animasjonsfilmer og et mer harmonisert språk. Alle involverte, – fra vareprodusent til butikkledd, vil  nå få en bedre oversikt. Stand.no vil hjelpe oss på veien mot målene om en mer effektiv og bærekraftig dagligvarebransje, sier Camilla Nordhagen.

Enklere for hele verdikjeden

Tidligere måtte man hente informasjon fra ulike standarder for å finne retningslinjer for nettopp sin del av verdikjeden, en jobb som kunne være både tung og tidkrevende. Nå er all informasjon tilrettelagt den enkelte delprosess på en visuell og ryddig måte, forteller STAND-lederen.

Den nye portalen visualiserer prosessene, og gjør det lettere for involverte å finne retningslinjene for kun deres del av verdikjeden. Den nye og logiske informasjonsflyten gjør det mulig å hente ut nyttig informasjon også fra nettbrett og smarttelefon direkte, noe mange vil spare mye tid på. En ny funksjon er søkefeltet som vil bidra til at brukeren enkelt kan søke opp ord, uttrykk og retningslinjer. Portalen vil dessuten gi en bedre forståelse for hva alle i verdikjeden gjør, noe som skaper bedre flyt for alle i dagligvarebransjen.

Hovedmålene med endringen er å få økt tilgjengelighet, bruk og kunnskap om STAND- standardene. Vi ser også et behov for sterkere forankring i toppledelsene rundt om, samt treffe og rekruttere nye brukere, sier Nordhagen.

– Gir raskere og rimeligere mat

Leo Swenson, logistikksjef i Mills AS. Foto: STAND

Leo Swenson, logistikksjef i Mills AS, har stor tro på at den nye portalen vil gjøre logistikken lettere i dagligvarebransjen.

– Den nye nettportalen er mer prosessorientert, et oppsett som vil gjøre det lettere å finne relevant informasjon. Generelt sett er standardene både forenklende og effektiviserende, og det er lett å forholde seg til øvrige aktører i verdikjeden. Det er liten tvil om at standardene gir forbrukeren raskere og rimeligere mat, sier Leo Swenson.

 

Jørgen Eskeland, Direktør marked dagligvare i ASKO. Foto: STAND

Direktør marked dagligvare i ASKO, Jørgen Eskeland, mener at mange ser til Norge når det gjelder utviklingen av felles standarder for dagligvarebransjen.

– Ute i Europa lurer mange på hvordan vi har klart å samle oss om felles standarder. ”Hemmeligheten” er at vi er gode til å samhandle om logistikk i Norge, sier Eskeland.

–  I ASKO er vi blant annet opptatt av å ha fulle biler, slik at vi ikke kjører rundt med luft, og dette hjelper standardene oss med. Å sikre gode lanseringer og fulle butikkhyller er selvsagt også svært viktig. Vi trenger ikke mange nye standarder, men vi må  levere bedre på de standardene vi har, og det vil den nye portalen hjelpe oss med, avslutter Jørgen Eskeland.

Dette er STAND

STAND er etablert av aktørene i bransjen og skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc). Les mer her.

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

Relaterte saker

Lansering av nye STAND

Helautomatisert dagligvarehandel – suksesshistorie