Helautomatisert dagligvarehandel

Felles rammeverk er nøkkelen til fremtidens helautomatiserte dagligvarehandel

Coops automatiske varelager CLog er et eksempel på hvordan fremtidens distribusjon av dagligvareprodukter vil se ut. Skal bransjen møte morgendagens krav til miljøutslipp, mattrygghet, effektivitet og produktutvalg, må likevel pakking, merking og sporing av produkter bli enda bedre. STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje) spiller en viktig rolle for bedre samhandling mellom leverandører og kjeder på disse områdene.

Foto: CLog

Med sine 52 000 kvadratmeter grunnflate og 28 meters høyde er CLog et rimelig imponerende syn der det ligger noen få steinkast fra Gardermoen lufthavn. Hele sju år tok det fra planleggingsprosessen startet til første del av varelageret, eller rettere sagt distribusjonsfabrikken, åpnet i 2013. I dag er CLog det eneste helautomatiske fullsortimentslageret for dagligvarebransjen i Norden. CLog står for det meste av Coops totale lagerproduksjon, og herifra sendes produkter til butikker i hele landet. Rundt 350 mennesker jobber med logistikk og maskiner på huset og håndterer mottak og utsending av rundt 5000 paller daglig.

Tore Nygaardsmoen, Utviklingssjef logistikk hos Coop. Foto: GS1 Norway

Tore Nygaardsmoen, Utviklingssjef logistikk hos Coop, var med på planleggingen av CLog fra starten i 2006. I dag kan han vise oss rundt i et enormt anlegg delt inn i kjøle-, fryse- og tørrvareavdelinger, der maskiner helt på egenhånd jobbe både med pakking og fordeling av paller i flere kilometer med hylleplass.

Nygaardsmoen mener bransjen har tatt et kvantesprang etter at automatisk lagring ble introdusert.

– Bare skjæring av plast er manuelt, ellers er alt automatisk på det høyeste automatiseringsnivået. Med et automatisk lager som dette blir feilplukking kraftig redusert, effektiviteten øker betydelig og kostnadene faller som et resultat av dette. Sporingen av produkter er også mye lettere på grunn av digital merking av enkeltkolli og paller. Automatisering betyr blant annet at vi kan pakke paller etter utformingen av butikkene, slik at det blir lettere å fylle inn i butikkhyllene når varene kommer frem, sier Tore Nygaardsmoen.

Utfordringer

En mindre del av lageret består likevel av produkter som ikke kan lagres automatisk. Hovedgrunnen til dette er utfordringer med kvaliteten på forpakningene.

– Vi har strenge krav til form, kvalitet og merking på produktene som kommer til oss fra leverandører. Maskinene kan rett og slett ikke håndtere alle typer forpakninger, og dersom noe velter og begynner å lekke, har vi fort et problem, forteller Nygaardsmoen.

Han ønsker at varemottaket hos CLog skal bli enda mer effektivt. Det krever større fokus på korrekt merking av paller og elektronisk pakkseddel fra leverandør.

– Når vi nå jobber oss i retning av full automatisering i logistikken, må forpakninger i større grad enn i dag være tilpasset frakt og lagring. Det betyr at vi må ha en bedre fyllingsgrad enn de rundt 50 prosentene vi ser i dag. En konsekvens av lav fyllingsgrad er at bransjen transporterer store mengder luft og unødvendig plast både til og fra lagrene, noe som selvsagt er en utfordring på flere områder. Bedre fyllingsgrad gir normalt mer formstabile pakninger som dermed også er lettere å håndtere automatisk. Det gir videre lavere utslipp til miljøet og åpner muligheter for plass til flere produkter i butikkhyllene, som er nok en fordel for sluttkunden. Her kan STAND lede an og gjøre en forskjell, sier Nygaardsmoen.

Hele verdikjeden må med

Sondre Brøste, Supply Chain Manager i Orkla Foods Norge AS. Foto: Bård Gudim

Sondre Brøste er Supply Chain Manager i Orkla Foods Norge AS, og har jobbet med mat i Orkla-systemet i over 17 år. Med 12 fabrikker rundt omkring i Norge leverer Orkla Foods rundt 40 000 paller med produkter i måneden til kjedene i landet.

Brøste kjenner godt til både utfordringene og mulighetene automatiserte lagre tilbyr.

– Orkla Foods har selv automatiserte lagre både i Bergen og Elverum, og vi tar imot varer fra rundt 550 leverandører både i inn og utland. Leveranse mot kjedene opplever jeg som velorganisert med gode standarder, men vi har en vei å gå når det gjelder rammeverket for våre underleverandører. At det jobbes for en god standard for hele verdikjeden blir viktig fremover, sier Brøste.

– Norsk dagligvarehandel har noe unikt ved at vi har standarder vedtatt i STAND. At vi har denne type bransjestandarder gjør at industrien kan gjøre operasjoner likt, uavhengig hvem som er kunden. Dette bidrar til både trygghet, raskere utvikling og muligheter for å investere, sier Sondre Brøste.

– Det vil nok alltid være noe diskusjon rundt hvor mye matprodukter skal spesialtilpasses logistikk. Det er mange hensyn å ta og det er viktig at man tenker på hele verdikjeden, også forbruker. Likevel er det rom for å bli mer bevisst på automatisering, transport og miljø fremover. Et fornuftig rammeverk er uansett nøkkelen til bedre effektivitet i alle ledd, avslutter Supply Chain Manager i Orkla Foods Norge, Sondre Brøste.

Les mer om lansering av nye STAND