Lansering av Nye STAND

Lansering av nye STAND nettsider hos GS1 Norway 27. september – meld deg på !

Vi er stolte av å presentere 20 års bransjesamarbeid i ny drakt!

Bli overbevist om hvordan STAND-rammeverket effektiviserer prosesser og verdikjeder

Vi byr på korte, faglige innlegg fra sentrale bransjeaktører, demonstrasjon av nye nettsider og lett bevertning

Hvor?

GS1 Norway Smart Centre, Brynsveien 11, Oslo

Torsdag 27. september kl. 14:00 – 15:30

Arrangementet er gratis. Påmelding: klikk her

Strengere krav – behov for tettere samarbeid og økt bruk av felles kjøreregler

Dagligvarebransjen tar nå nytt grep! Aktørene utfordres på effektivisering, produktutvalg, miljøhensyn og mattrygghet. Dette er krav som bransjen ønsker å oppfylle, og en del av oppskriften er økt samhandling og tettere samarbeid.

Denne rollen ivaretas av STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje). I STAND blir leverandørene og kjedene enige om felles retningslinjer og kjøreregler for å bringe produktene fram til forbruker på en kostnadseffektiv, miljøbevisst og trygg måte. Siden etableringen for 20 år siden har norsk dagligvarebransje sett fantastiske resultater av STANDs arbeid. -Men det er fortsatt store potensialer!

Nye nettsider

For å gjøre disse kjørereglene lettere tilgjengelig, og dermed sikre enda bedre utbredelse og gjennomføring, vil innholdet bli lansert på en helt ny måte. Ny nettside er brukervennlig uavhengig om du bruker PC, mobil eller nettbrett. Språk og terminologi forenklet. Søkeord og oppslag er brukertilpasset. Det lages også korte og instruktive videoer og animasjoner som gjør det enklere og raskere å tilegne seg innholdet. Alt er gjort uten at innholdet i regelverket påvirkes.

STAND representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF)

Les mer om STAND og  felles rammeverk er nøkkelen til fremtidens helautomatiserte dagligvarehandel