Sommerdebatten ble en suksess

Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i DLF og Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Norges Bondelag. Foto: DLF

Fikk du ikke med deg Dagligvarebransjens store sommerdebatt? Da kan du få hovedpunktene her. Du kan også se hele webinaret på DLFs medlemssider (kun for medlemmer – krever innlogging).

16.juni var det duket for årets store sommerdebatt. Sammen med Norges Bondelag inviterte DLF til et webinar som belyste ulike utfordringer med konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Lov om god handelsskikk. Dagligvaretilsynet. Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet. Kartlegging og Konkurransetilsynet. Det har skjedd mye det siste året innenfor dagligvarepolitikk. Vi tok en status på hvor langt vi har kommet og hvor langt vi skal gå.

Temaer som vertikal integrasjon, veksten i kjedenes egne merkevarer og Lov om god handelsskikk ble løftet frem av ulike bidragsytere, mens politikerne Terje Aasland (AP)og Kårstein Løvaas (H) debatterte oppfølgingen av Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet.

Fra mange små

BI-professor Per Ingvar Olsen åpnet dagen med et historisk perspektiv på konkurransens utvikling i dagligvarebransjen de siste tiårene. Han viste veien fra 1970-tallet hvor vi hadde mange små enkeltbutikker, til dagens struktur med kun tre store dagligvaregrupperinger. Olsen pekte på at handelens egne merkevarer (EMV) har spilt en stor rolle i denne utviklingen, og viste til kjedenes stadige ekspansjon i utlandet.

En viktig driver for den økte vertikale integrasjonen i markedet er veksten i kjedenes egne merkevarer. Daglig leder i Baker- og konditorbransjens landsforening, Gunnar Bakke, fortalte hvordan hans bransje har opplevd utviklingen sett fra sitt ståsted i bransjen, og hvordan dette påvirker forbrukerne. Bakervarer er en kategori hvor kjedene var tidlig ute med å bygge egne merkevarer.

Direktøren for det nye Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, valgte å dele sine erfaringer og refleksjoner rundt bransjen etter sitt første halvår. Tor Erik sitt mandat er å følge opp bransjens arbeid med å implementere og følge Lov om god handelsskikk som trådte i kraft 1.1.2021. Loven har vært svært viktig for bransjen og skal bidra til å tilrettelegge for mer effektive forhandlinger til det beste for forbrukeren. Han oppfordret alle til å ta kontakt med utfordringer og problemstillinger som vil bli behandlet anonymt. Tor Erik benyttet også anledningen til å fremheve viktigheten av å ha dialog med aktørene og ikke være et sanksjonsbasert tilsyn.

 

Fra venstre: Per Ingvar Olsen, Gunnar Bakke og Tor Erik Engebretsen. Foto: DLF

Politisk debatt

Selve sommerdebatten fikk toppet laget med to av Norges mest fremtredende næringspolitikere, Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og Kårstein Løvaas fra Høyre. De har begge vært sentrale i arbeidet med å innføre Lov om god handelsskikk, etableringen av Dagligvaretilsynet og ikke minst behandlingen av Stortingsmeldingen. Terje og Kårstein viste til viktigheten av å ha et kontinuerlig fokus på bransjen, og fremhevet poenget med at oppmerksomheten virker disiplinerende i seg selv. Betryggende var det også å høre at de var enige om at stortingsmeldingen på ingen måte var et punktum for arbeidet med å styrke konkurransen – den var et kolon.

Terje Aasland (AP), Mette Hanekamhaug og Kårstein Løvaas (H). Foto: DLF


Relevante saker:

DLF og Norges Bondelag inviterer til dagligvarebransjens store sommerdebatt