Kurs i Lov om god handelsskikk

(oppdatert 1. september)

I samarbeid med DLF Partnere advokatfirmaene Arntzen de Besche og Kvale arrangerer vi kurs i Lov om god handelsskikk for våre medlemmer, fra 3. august, samt 9. september.

Kursene er spesielt relevante for daglig leder samt ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta. Påmelding gjøres i skjema lenger ned på siden.

(Saken er oppdatert 28. juli: e-læringskurset er tilgjengelig fra 3. august)


 

Fra 3.august: e-læringskurs i regi av Kvale
Kurset er tilgjengelig for DLFs medlemsbedrifter utover høsten.

Påmelding: fortløpende.

 

 Kvales kurs i lov om god handelsskikk tilbys som et modulbasert e-læringskurs, der man kan logge seg på (på samme måte som man logger seg på DLFs Compliance programmet) når man har anledning og eventuelt ta de ulike delene på ulike tidspunkter.

Kurset gjøres tilgjengelig fra 3. august og vil være tilgjengelig utover høsten. Hver av modulene varer ca 45 minutter.

Kurset vil bestå av 3 moduler:
  • En videopresentasjon med slides som blir forklart, der Kvale gjennomgår bl.a. bakgrunn for loven, lovens virkeområde og hovedbestemmelser, oversikt over håndhevingsreglene, forholdet til tilgrensende rettsområder og refleksjoner om hva vi kan forvente av loven.
  • En del der man blir presentert for ulike caser/problemstillinger
  • En del der Kvales advokater diskuterer casene og spørsmålene og angir hva som er riktig og hvorfor

Ulike deler av kurset gjennomgås og presenteres av hhv advokatene Marie Vaale-Hallberg, Kristin Hjelmaas Valla, Trygve Norum og advokatfullmektig Fredrik Bergsjø.


 

9. september: Webinar (streaming) i regi Arntzen de Besche (gjennomført)
Lov om god handelsskikk: Suppelov med supperåd, eller reell betydning for samhandlingen mellom leverandør og handel?

Påmeldingfrist mandag 7. september.

 

Det blir en gjennomgang av den nye lovens bakgrunn, innhold og prosess – med hovedvekt på praktiske implikasjoner for leverandørene.

Kurset holdes av erfarne advokater i Arntzen de Besche.

Det vil blir mulighet for fysisk deltakelse for maks 20 personer i Arntzen de Besches lokaler i Oslo. Informasjon om dette sendes ut torsdag 3. september til de som har meldt seg på kurset.

Arntzen de Besche følger myndighetenes anbefalinger hva gjelder fysiske møter.

Program

09:00-09:40

Innledning v/John Ole Skeide, DLF

Veien til lov om god handelsskikk. Forholdet til andre tiltak og regler – hva loven ikke regulerer, v/Svein Terje Tveit

09.40-09.50
Pause

09:50-10:50
Gjennomgang av lovens viktigste reguleringer. En praktisk gjennomgang før høstens forhandlinger, v/Stein Ove Solberg

10.50-11.00
Pause

11:00-11:30
Håndheving av loven. Prosess og sanksjoner, v/Frida May Behrens

11:30:
Spørsmål fra web-deltakere

 


Aktuell sak:

Lov om god handelsskikk vedtatt av Stortinget 12. mars 2020


Disse kursene er kun tilgjengelig for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Ønsker du å motta DLF Nyhetsbrev registrer deg her.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.