DLF Forum: Seminar i konkurranserett 6. februar

DLF Forum

Vi inviterer til DLF Forum: Seminar i konkurranserett  i regi DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Dato/tid:

Torsdag 6. februar kl. 8:30- 12:00. (Registrering og kaffe fra kl. 8:30. Vi starter programmet presis kl.9.oo).

Sted:

Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2  (Auditoriet, i det tidligere «Hydro-bygget»)

Parkering:
Det er et begrenset antall gratis parkeringsplasser utenfor Bygdøy allé 2. NB! P-tillatelse må hentes i resepsjonen og legges godt synlig i bilen.


Seminaret er spesielt relevant for ansatte i salgs- og markedsavdelingene, men alle ansatte i våre medlemsbedrifter har anledning til å delta.

Seminaret er gratis, men krever påmelding innen fredag 31. januar (eller til det er fullt). NY frist onsdag 5. februar kl 10:00.

NB! Ved påmelding av flere MÅ alle deltakere registreres med navn, bedrift, tittel og e-post.


Program:

Kl. 08:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:00 Introduksjon v/DLF.

Når er prisdifferensiering mellom kundene (kjedene) ulovlig prisdiskriminering?
v/advokat Stein Ove Solberg

Prisstyring, kampanjer og leverandørdialog – hvilken informasjon kan leverandør og kjede dele og hvordan kan de samarbeide?
v/advokat Svein Terje Tveit

Konkurranseregulering og håndheving av dagligvaremarkedet i UK – noe å lære?
v/advokat Magnus Viddal

Kl. 11:45-12:00 Vi avslutter med en enkel lunsj.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig retningslinjer for DLFs møter på våre nettsider.