Workshop og kurs hos IEH høsten 2018

Initiativ for etisk handel (IEH) har i høst flere workshop og kurs som kan være aktuelle for DLFs medlemsbedrifter.

26.september – Workshop: «Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene – privat sektor»

Beskrivelse av arrangementet:
Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse?
Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål.

Les mer og meld deg på her.  Åpent for IEH medlemmer og ikke-medlemmer.

 


16. oktober – Kurs: «Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd»

Beskrivelse av arrangementet:
Innkjøpsfunksjonen forvalter virksomhetens verdier knyttet til etisk handel, men manglende systematikk og organisering kan gjøre innkjøp til en risikosport. På dette kurset lærer du hvordan du kan bygge et innkjøpsprogram for å implementere arbeidet med etisk handel i innkjøp via mellomledd – når du ikke er i direkte kontakt med produsent.

Les mer og meld deg på her.  Åpent for IEH medlemmer.

 


25.oktober – Kurs: «Ansvarlig innkjøpspraksis med produsent».

Beskrivelse av arrangementet:
Hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold? Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra 1500 leverandører til det europeiske markedet.

Les mer og meld deg på her. Åpent for IEH medlemmer.

 

 


 

Om IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Les mer her.

For ytterligere informasjon om medlemskap, kontaktpersoner, kurs og seminarer i regi av IEH sjekk deres hjemmesider  eller send mail.