STAND: Tidsfrister for sortimentsendringer 2023 og 2024

Endringer i tidsfrister for 2024

Tidsfrister for sortimentsendringer 2024 er fastsatt og publisert på stand.no.

Endringer for 2023

Det er også vedtatt en mindre justering i tidsfrister for aktiviteter i U-8 gjeldende for L1 og L3 2023. Disse er merket rødt i oppdaterte frister for 2023 (se også oppdatert illustrasjon med endringer).