Radioaktivitet og atomberedskap – Tiltak for næringsmidler ved en atomhendelse

Ved en atomulykke eller annen større hendelse kan ulike radioaktive stoffer bli spredt via partikler i luften, og stoffene vil kunne tas opp i dyr og planter, og dermed føre til radioaktiv forurensning i mat og drikke. Samtidig kan skadene begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

Mattilsynet har utarbeidet en nettside hvor nyttig informasjon er samlet, blant annet en veileder som gir en oversikt over tiltak for ulike næringsmidler.