Kruse Larsen – ny DLF Partner

Vi ønsker Kruse Larsen velkommen som som ny DLF Partner

 

Kruse Larsen er et kommunikasjonsbyrå som leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaring. De hjelper sine kunder med å utvikle bevisst, langsiktig og strategisk kommunikasjon. Den som tar en tydelig posisjon, blir oftere lyttet til og får større gjennomslag. Kruse Larsen hjelper selskaper, organisasjoner og ledere med å bli hørt, sett og forstått.

 

 

Åpenhetslovene – tid for etterlevelse

Mange bedrifter lovet mye i forrige års redegjørelse etter åpenhetsloven. Regelverk skulle gjennomgås, leverandører skulle bli kikket i kortene og Code of Conducts skulle opprettes. Nå nærmer det seg siste frist for å levere på løftene som ble gitt.

Hva er status i din bedrift? 
Kruse Larsen gir deg tips til tiltak dere kan iverksette.

 


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.

Se oversikt over alle DLF Partnere her