DLF Partner Kruse Larsen: Åpenhetsloven – Tid for etterlevelse

Mange bedrifter lovet mye i forrige års redegjørelse etter åpenhetsloven. Regelverk skulle gjennomgås, leverandører skulle bli kikket i kortene og Code of Conducts skulle opprettes. Nå nærmer det seg siste frist for å levere på løftene som ble gitt.

Selv om fristen for å offentliggjøre neste redegjørelse først er 30. juni 2024, skal redegjørelsen dekke siste regnskapsår. For de fleste vil det bety at rapporteringsperioden går ut den 31. desember i år. Med juleinnspurt og ferieavvikling, kan det fort bli lite tid igjen til å oppfylle både pliktene man har og det man lovet at man skulle gjøre i fjorårets rapport om man ikke begynner nå.

Det første året etter at åpenhetsloven trådte i kraft, prioriterte Forbrukertilsynet veiledning. Sommeren 2023 varslet Forbrukertilsynet at de ville starte opp med kontroller. Denne høsten har Forbrukertilsynet kontrollert 500 tilfeldig utvalgte virksomheter. Blant disse virksomhetene brøt en femtedel kravet om at redegjørelsene skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynet fant også en rekke andre feil og mangler.

Forbrukertilsynet har uttalt at de vil fortsette med kontrollene. En naturlig del av arbeidet, vil være å se på hvordan bedrifter følger opp arbeidet de selv har lovet at de skal gjøre.

Selv om det begynner å haste, er det fortsatt mye man kan gjøre frem til rapporteringsperioden er over. For dagligvareleverandører vil mye av risikogruppen ligge i verdikjeden i andre land. Samtidig er også flere dagligvareleverandører tilknyttet risikobransjer i Norge. Disse kan det være enklere å følge opp på tampen av året. I tillegg kan det være smart å prioritere handlinger som kan gjennomføres raskt for å oppfylle formelle krav.

Her er 5 tiltak som kan gjennomføres:

  • Vurder og adresser spesifikke risikoområder i Norge, som for eksempel transport, renhold og kjøretøy, som ofte har høy risiko og kan påvirkes av virksomheter i dagligvarebransjen.
  • Sørg for at redegjørelsen om åpenhetsloven er lett tilgjengelig på nettsiden.
  • Forankre arbeidet med åpenhetsloven i styret for å sikre overordnet engasjement og støtte.
  • Opprett varslingskanaler eller en dedikert e-postadresse for åpenhetslovhenvendelser.
  • Etabler tydelige rutiner for oppfølging og rapportering av åpenhetslovhenvendelser internt.

Disse tiltakene kan bidra til en mer omfattende og effektiv tilnærming til å oppfylle kravene i åpenhetsloven innenfor den tilgjengelige tidsrammen.

Manglende overholdelse av loven kan føre til sanksjoner fra Forbrukertilsynet, i verste fall tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. I tillegg kan manglende etterlevelse føre til negativ oppmerksomhet om driften av din virksomhet. Det er derfor all grunn til å følge opp lovens krav innenfor fristen.


Kontaktpersoner hos Kruse Larsen:

Anne Therese Gullberg

Anne Therese er partner og bærekraftsansvarlig i Kruse Larsen. I Kruse Larsen hjelper hun kundene med bærekraft, energi- og klimaomstilling. Anne Therese har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo, og har jobbet 13 år som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

Telefon: +47 48 07 20 50

E-post: [email protected]

Caroline Hoff 

Caroline er rådgiver i Kruse Larsen. Caroline har erfaring innen politikk, kommunikasjon og mediehåndtering. Hun er jurist og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, der hun spesialiserte seg på EU- og bærekraftsrett. Herfra tar hun med seg en god forståelse for reguleringsprosessene innen energi, klima og bærekraft, både i Norge og i EU-systemet.

Telefon: +47 98 08 66 72

E-post: [email protected]