Forbrukerne fortjener et velfungerende dagligvaremarked

– Det bekymrer oss at dagligvarekjedene eier og kontrollerer så mange ledd i verdikjeden, sa administrerende direktør Helge Hasselgård på et seminar på Stortinget. Foran politikere, kjedene og media var DLF invitert til å snakke om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Vertikal integrasjon og EMV
Mandag 27. januar deltok DLF på et seminar i regi av Høyre på Stortinget. Seminaret handlet om konkurransen i dagligvaremarkedet. Vi pekte på to utfordringer i markedet: vertikal integrasjon og betydningen av kjedenes egne merkevarer.

– Vertikal integrasjon øker etableringshindrene for nye aktører, gir økt maktkonsentrasjonen på kjedeleddet og kan slik gå utover konkurransen, sa Hasselgård. Videre tok han opp utviklingen i kjedenes egne merkevarer. I 2019 stod EMV for rundt to tredjedeler av veksten i dagligvaremarkedet.
– Problemet med EMV er når det erstatter uavhengige merkevarer som konkurrer fritt i markedet, og går utover mangfold og innovasjon.

Distribusjon
Et tema som både DLF, NHO Mat & Drikke, leverandørene og politikerne selv tok opp var distribusjon.
– Vi mener at å åpne for konkurranse i distribusjonsleddet vil kunne komme forbrukerne til gode, understreket Hasselgård. Han viste til DLF sine tidligere innspill om en egen distribusjonsparagraf og hvorfor man må åpne distribusjonsleddet for konkurranse.