DLF med innspill til Konkurransetilsynet

Stortingsmeldingen om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet inneholdt en rekke vedtak og bestillinger til departementet og Konkurransetilsynet. En bestilling var at Konkurransetilsynet skulle utarbeide en veileder knyttet til tolkningen av Konkurranseloven. På bakgrunn av dette har DLF sendt inn innspill til hvilke saker som må avklares i veilederen.

Veilederen

I behandlingen av stortingsmeldingen varslet flere aktører fra dagligvarebransjen et behov for en veileder om anvendelse av Konkurranseloven. Kravet kom i kjølvannet av de årlige kartleggingene i innkjøpsbetingelser som Konkurransetilsynet har igangsatt. Vi er glade for at veilederen skal lages og mener den vil være viktig for hele bransjen. Etter planen skal forslaget sendes ut på høring innen 1.juli.

Lytte til bransjen

Bransjen både ønsker og trenger en tydeliggjøring av Konkurranselovens rammer. Det er svært viktig at bransjeaktørene får gi sine innspill til hva veilederen bør inneholde. Dersom veilederen skal være nyttig og faktisk gi nødvendig hjelp er det viktig at de som skal bruke den er med i prosessen i utformingen av den. Gjennom en rekke innspill fra flere medlemmer, har DLF utformet konkrete innspill til de problemstillingene som må adresseres i veilederen. Derfor har vi valgt å sende et åpent brev til Konkurransetilsynet før forslaget sendes på høring. På denne måten bidrar vi tidlig i prosessen med viktige innspill til arbeidet. Brevet danner også grunnlaget for høringssvaret vi tenker å gi når veilederen legges ut til høring.

Brevet til Konkurransetilsynet kan du se her.