DLF i media om innkjøpsbetingelser

Kjedenes ulike innkjøpsbetingelser har vært gjenstand for heftig debatt de siste månedene. DLF vil bidra til at debatten tar utgangspunkt i faglige vurderinger og den faktiske situasjon. Hovedbudskapet er at premisset for debatten er feil.

Det er ikke leverandørene som «gir» kjedene ulike priser, det er kjedenes innkjøpsmakt som driver frem ulike betingelser. DLF har derfor hatt innlegg i både Dagens Næringsliv og Nationen som belyser dette.

Innlegget finner du her:

Dagens Næringsliv, både i papirutgaven og nett

Nationen