Øystein Bu (Dr. Oetker) og Anne Marit Panengstuen (Nortura SA) valgt som leder og nestleder

Styreleder Øystein Bu (Dr.Oetker) og nestleder Anne Marit Panengstuen (Nortura SA). Foto: DLF og Nortura

Torsdag 21. april gjennomførte DLF en digital generalforsamling. Under generalforsamlingen ble nytt styre og valgkomité valgt.

Øystein Bu (Dr. Oetker) ble gjenvalgt som styreleder og Anne Marit Panengstuen (Nortura SA) som nestleder. Ingeborg Flønes (Hoff SA), Anders Guttormsen (Orkla Confectionery & Snacks Norge AS), Bjørn Erik Hagen (Red Bull Norway AS) og Chris Samways (Mills AS) ble valgt inn som nye styremedlemmer.


DLF styre

Styreleder: Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS (gjenvalg)

Nestleder: Konsernsjef Anne Marit Panengstuen, Nortura SA (velges for ett år)

Styremedlemmer:

 • Adm. direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS           – velges for to år (gjenvalg)
 • Adm. direktør Camilla Mazzocchi, Unilever Norge AS                  – velges for to år (gjenvalg)
 • Adm. direktør Rune Nordli, Barilla Norge AS                                 – velges for to år (gjenvalg)
 • Adm. direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS                                – velges for to år (gjenvalg)
 • Adm. direktør Ingeborg Flønes, Hoff SA                                          – velges for to år (ny)
 • Adm. direktør Anders Guttormsen, Orkla C&S Norge AS             – velges for ett år (ny)
 • Adm. direktør Bjørn Erik Hagen, Red Bull Norway AS                  – velges for ett år (ny)
 • Adm. direktør Chris Samways, Mills AS                                           – velges for ett år (ny)
 • Konsernsjef Gunnar Hovland, TINE SA                                           – valgt for to år i 2021
 • Adm. direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS                – valgt for to år i 2021

 

DLF Valgkomité 2022

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen.

 • Jon Warset, Bonaventura Scandza AS, komitéleder (gjenvalg)
 • André Gobel, Fjordland SA (gjenvalg)
 • Karin Storvik, Orkla ASA (gjenvalg)
 • Jørgen Wiig, Grilstad AS (gjenvalg)
 • Henrik Sand, Essity Norway AS (ny)

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter

DLF organisasjon