Forhandlingsfriheten er viktig for konkurransen

Tirsdag 10. mai deltok DLF på et seminar om dagligvarebransjen i regi av Næringsdepartementet. Temaet var konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet generelt, og ulike innkjøpsbetingelser spesielt. DLFs hovedbudskap på vegne av alle medlemmer var viktigheten av muligheten til å forhandle.

Rammen for de årlige forhandlingene settes av kjedene med sine kontrakter, krav og forventninger. Leverandørene forhandler om betaling for gitte ytelser, som volum, sortiment, markedsføringskampanjer og hylleplassering.

Ytelsene kjedene tilbyr har ulik verdi, noe som gjenspeiles i innkjøpsbetingelsene. Kjedene bruker sin markedsmakt til å forhandle frem bedre betingelser. Maktforholdet mellom kjedene kan derfor resultere i store forskjeller i betingelsene hver enkelt kjede oppnår. Ulike innkjøpsbetingelser er ikke problemet – det er et symptom på problemet.

Klar konklusjon fra fagmiljøer

Tema for seminaret var blant annet spørsmålet om regulering av innkjøpsbetingelsene.

– Vi mener at enhver regulering av et marked må ha solid, faglig forankring. Forslaget må være gjenstand for en grundig utredningsprosess før den eventuelt innføres, og kun dersom prosessen klart viser at det er behov for en slik forskrift, sier markedsdirektør John Ole Skeide i DLF.

En rekke anerkjente fagmiljøer har utredet mulige konsekvenser av reguleringer av innkjøpsbetingelser. Konklusjonen er tydelig – en inngripen i forhandlingene vil med sannsynlighet ramme forbrukerne. Allerede i 2019 satte Solberg-Regjeringen ned en ekspertgruppe som skulle utrede hvorvidt man skulle ha forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Utvalgets konklusjon var ikke til å misforstå.

–  Det er derfor vår klare anbefaling at det ikke innføres et forbud mot prisdiskriminering i sektoren, slo utvalget fast.

Prosessen fremover

Næringsministeren oppsummerte seminaret ved å vise til fire konkrete tiltak som Næringsdepartementet arbeider med. Departementet skal utrede flere problemstillinger knyttet til kjedenes egne varer og hvordan det påvirker konkurransen. I tillegg skal de se nærmere på begrunnelsesplikt fra aktørene i markedet, tilgang til butikklokaler og en definisjon på «dominerende aktører».