Dagligvaredebatten i Stortinget

Tirsdag 2. februar var den store dagligvaredebatten i Stortinget. Et samlet Storting pekte på vertikale bindinger i markedet, og vedtok en rekke tiltak som vil styrke konkurransen fremover.

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør i DLF. Foto: DLF / Nyebilder.no

 Vi ønsker å rette en stor takk til alle politikerne i både Næringskomiteen og i Stortinget etter vedtakene som ble gjort i dag. Innstillingen viser at politikerne ser på maktkonsentrasjonen på kjedeleddet som et problem, og vi er glade for at de ønsker å styrke leverandørindustrien, sier kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug.

DLF har gjennom flere år arbeidet for å heve kunnskapsnivået om bransjen vår hos beslutningstakerne. Det har vært mulig gjennom alle våre medlemmer som har delt sine erfaringer og innspill fra bransjen, og i fellesskap bidratt til å forme en budskapsplattform. Slik har vi kunne videreformidle bransjens innspill til beslutningstakerne og bidratt til at det har blitt fattet viktige tiltak for å bedre konkurransen.

Vi føler at politikerne i stor grad har lyttet til bransjen. Flere sa fra talerstolen at denne stortingsmeldingen ikke var punktumet for bransjen, men starten på noe bra. Grunnlaget er lagt for en rekke viktige saker for DLF sine medlemmer, og vi er motivert for å følge de opp fremover, sier Hanekamhaug.

Arbeidet med Dagligvaremeldingen har vært høyt på agendaen for DLF i lang tid, og det var knyttet stor spenning til utfallet da komiteens innstilling ble avgitt 21. januar. Nå er imidlertid det politiske grunnarbeidet avsluttet, og DLF er klar for neste etappe for å bistå i å implementere de gode tiltakene.

Formelt vedtar Stortinget innstillingen førstkommende torsdag. Men debatten er avsluttet og det er nå ikke lenger mulig å vedta endringer.


Relevante saker:

Næringskomiteen vil sørge for bedre konkurransevilkår i dagligvaremarkedet

DLF på høring om stortingsmeldingen


Bildet til saken er lånt fra Stortinget.no

Pressebilder DLF