Regulering av ulike innkjøpsbetingelser

Tirsdag 25. oktober la regjeringen frem to forslag til en forskrift som forbyr «usaklige forskjeller i innkjøpspriser». Forslagene er sendt ut på høring, og fristen for å komme med høringssvar er 16. desember.

Allerede før sommeren varslet Regjeringen en forskrift som skal regulere kjedenes innkjøpsbetingelser for å unngå «usaklig prisdiskriminering». Næringsdepartementet har nå lagt frem to konkrete forslag til hvordan en forskrift kan utformes. Forslaget er nå sendt på høring, og alle bransjeaktører inviteres til å komme med innspill. DLF skal selvsagt svare på høringen og vi legger opp til en bred behandling i våre medlemsorganer.

DLF sitt budskap

Vi vil komme tilbake med konkrete innspill etter en nøye gjennomgang av forslagene. I første omgang har vi gitt følgende kommentarer til mediene:

– Ulike priser er ikke et problem i seg selv. Problemet er at lavere priser ikke kommer forbrukerne til gode.

– Vi er redd for at disse forslagene ikke løser problemet. I våre innspill til departementet vil vi særlig legge vekt på hvordan effektiv konkurranse vil komme forbrukerne til gode.

– En slik regulering vil endre forhandlingene for hele bransjen, ikke bare de store. Det vil kunne føre til økte priser, mindre produktmangfold og en økning i EMV.

Ikke nøl med å ta kontakt, både med spørsmål, innspill og synspunkter!

Kontaktpersoner:

Mette Hanekamhaug
[email protected]
tlf. 41200745

John Ole Skeide
[email protected]
Tlf. 92034567