Ny veileder om sporbarhet for næringsmidler fra Mattilsynet

Forbrukerene skal få god informasjon om hva produktene de kjøper inneholder.  Merkingen må derfor være korrekt, og gi tilstrekkelig informasjon.

Mattilsynet har laget en veileder som skal bidra til at alle ledd i produksjons-, bearbeidings- og distribusjonskjeden følger reglene om sporbarhet. Det gjelder også de som importerer, lagrer eller transporterer næringsmidler eller driver med netthandel.

Last ned Mattilsynets veileder her

I denne veilederen finner du informasjon om sporbarhetskrav som gjelder for alle næringsmidler, og de mer spesielle krav som gjelder animalske næringsmidler og spirer.

Dokumentasjon

Alle  som er ansvarlig for en næringsmiddelvirksomheter skal ha oversikt over, og kunne dokumentere hvem de kjøper fra og hvem de selger næringsmidler til. Opplysningene skal være tilgjengelige for Mattilsynet på forespørsel. Oppbevaring av faktura og skriftlige registreringer i mottakskontroll kan f.eks. være viktig dokumentasjon på sporbarhet.


Egen STAND veiledning for dagligvarebransjen

Dagligvarebransjen har fra før egne retningslinjer og rutiner for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking, beskrevet i «STAND Sporing».


Kilde / les mer:

Mattilsynet – generelle krav til merking av mat

Copyright bilde: Mattilsynet