Ny utmerkelse hyller enkeltprodukter

I samarbeid med NielsenIQ lanserer vi en en ny og spennende utmerkelse, DLF NIQ – Årets verdiskaper. Prisen skal skal løfte enkeltprodukter som setter spor og inspirerer. Formålet med prisen er å fremme viktigheten av merkevarenes bidrag til vekst for kategorier og kjedene, slik at totalmarkedet vokser.

Den nye utmerkelsen skal deles ut på DLF Høstmøte sammen med de tre øvrige DLF Utmerkelsene; Innovasjonspris, Merkevarepris og Bærekraftspris.

– DLF og NIQ lanserer nå en ny pris kalt «Årets verdiskaper», forteller en spent Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF. – Formålet med prisen er å fremme viktigheten av merkevarenes bidrag til vekst for kategorier og kjedene, slik at totalmarkedet vokser. La meg også understreke viktigheten av det gode samarbeid vi her har med NielsenIQ, som er helt vitalt for å bygge kredibilitet for en pris som dette.

– Djevelen ligger i detaljene, sier Gunnar Portvik i NielsenIQ, som står bak det faglige grunnlaget for den nye leverandørprisen. – Når DLF og NIQ nå løfter en slik pris, som går helt ned på produktnivå, er målet å vise godt håndverk i hele prosessen på å løfte enkeltprodukter. Vi vil spesielt se etter produkter som utmerker seg gjennom økt salg, kategorivekst og verdiskaping. Eller kort sagt, produkter som skaper økt vekst i handelen generelt.

Spisset mot kommersiell suksess

Helge Hasselgård er opptatt av at dette er en pris som spisses mot kommersiell suksess. – Vi tar utgangspunkt i en bruttoliste basert på salgstall fra NIQ. Produktsalg i verdi, produktmarkedsandel og vekst i kategorien vil være sentrale elementer, forteller han, mens han også understreker:

– Vi vil kun vurdere merkevarer, ikke EMV.

Helge fremhever også at prisen vil bli vurdert av en velskodd jury, som evaluerer utvalgte produkter. – De vil ta utgangspunkt i den nevnte bruttolisten, og be om mer informasjon fra bedrifter på en short-list. Til sist gjør juryen en subjektiv vurdering og kårer tre finalister og en vinner.

– Til denne prisen vil altså ikke bedriftene nominere seg selv, sier Helge. – Kandidatene fremkommer utelukkende ut fra kvantitative kriterier og målbare resultater i markedet.  Og prisen vil selvsagt deles ut på DLF Høstmøte, sammen med øvrige DLF Utmerkelser. 

En pris med en viktig oppgave

  DLF har god erfaring med de tre prisene vi allerede deler ut. Likevel har vi sett, spesielt knyttet til Innovasjonsprisen – at vi mangler et priselement som fokuserer på kommersiell suksess. Ingen av de andre prisene sikrer slike garantier, understreker Helge.

– Derfor ønsker vi også å dele ut en pris som faktisk løfter produkter som lykkes i markedet, og der vi kan garantere at det brukes reelle, objektive kriterier. Her er selvsagt samarbeidet med NielsenIQ helt vitalt. 

DLFs tre øvrige priser, som både motiverer og inspirerer til innsiktsbasert og grundig arbeid blant medlemmene, er de følgende:

  • DLF Innovasjonspris viser gode eksempler på bredden og kvaliteten i medlemmenes innovasjonsarbeid, og dele gode løsninger for å inspirere bransjen til fortsatt satsing på innovasjon i hele verdikjeden.
  • DLF Merkevarepris skal tydeliggjøre merkevarens styrke og posisjon i samfunnet, der målet også er å dele gode løsninger for å inspirere bransjen til å utvikle merkevareposisjoner.
  • DLF Bærekraftspris skal tydeliggjøre merkevarens mulighet til å være med på å løse noen av samfunnets utfordringer, samtidig som vi ønsker å dele gode løsninger og inspirere bransjen til å utnytte sin posisjon enda bedre

DLF medlemsbedrifter nominerer selv sine kandidater til disse tre prisene. Mer informasjon finner om dette finner du her.

Vinner kåres på DLF Høstmøte 17. oktober

Som vanlig deles prisene ut under festmiddagen på DLF Høstmøte.

DLF Høstmøte er den viktigste møteplassen for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Faglige foredrag og prisutdelinger blir til sammen en innholdsrik fagdag og en unik møteplass, som avrundes med festkveld med gode bransjekollegaer og utvalgte gjester.


Nominasjon til årets DLF Utmerkelser

11. juni åpner vi opp for nominasjoner til DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Bærekraftspris. Frist for å registrere din kandidat er 16. august. Mer informasjon kommer via nyhetsbrev og nettsider.

For spørsmål om DLF Utmerkelser ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Siw Skjervold i DLF.

Oversikt over tidligere finalister og vinnere ser du her.