MediaStore med 1.500.000 oppslag hver dag

Bransjen har lagt ned en stor innsats i etablering av felles bildedatabase, og nå begynner det virkelig å bære frukter!

Kjeder, apper, nettbutikker, grossister, reklamebyråer, forbrukerrådet, med flere bruker basen aktivt, og i den siste måneden har det daglig blitt gjort omlag 1.500.000 oppslag mot MediaStore.

Ved utgangen av januar passerte de 16.000 produkter med tilhørende 60 000 bilder i basen, og daglig fylles det på med nye produkter.

Flere aktører har nå også etablert egne private bilde- og mediedatabaser, som tilvalg til bransjedatabasen, og har med det fått samlet «alt i en løsning» – både de bildene som skal deles med andre, og det materialet som skal brukes internt.

For mer informasjon, se: www.tradesolution.no/tjenester/mediastore/

eller epost: [email protected]