Like konkurransevilkår og leverandørmangfold

Det er kjedene som kontrollerer hvem og hvor mange leverandører som får slippe til i hyllene. Og det er kjedene som kontrollerer konkurransen mellom merkevarene og deres egne varer (EMV). Det var hovedbudskapet til administrerende direktør i DLF Helge Hasselgård, under debatten om matmakt i Virkes podkast «Handlevogna» under Arendalsuka.

«Det er ikke EMV i seg selv som er en utfordring for leverandørene. Utfordringen er at konkurransen mellom de uavhengige leverandørene og EMV ikke foregår på like vilkår. Resultatet er at EMV erstatter mangfoldet av leverandører», presiserte Hasselgård i live-innspillingen av Virkes podcast «Handlevogna». Bakteppet for debatten var den politiske debatten om konkurransen i dagligvaremarkedet, en rekke Stortingsvedtak som skal regulere veksten i EMV og næringsministerens 10-punktsliste.

Mangfold i butikkhyllene

I debatten med Norges Bondelag og Coop ble leverandørmangfold diskutert. Helge Hasselgård var krystallklar om at det er kjedene som har hovedansvaret for hvor mange leverandører som får mulighet til å konkurrere.

Foto: Virke “Hvor mange leverandører du finner i butikkhyllene til NorgesGruppen, Coop og Rema – ja det er det faktisk Norgesgruppen, Coop og Rema som bestemmer». Hvor mange leverandører vi har i Norge er et resultat av deres prioriteringer.

De to stortingspolitikerne Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiet) og Lene Westgaard-Halle (Høyre) møttes også til duell. Høyre etterlyste mindre ord og mer handling, mens Arbeiderpartiet viste til en rekke tiltak som ligger på blokka. DLF ser frem til at regjeringen følger opp stortingsvedtakene for å styrke konkurransesituasjonen i markedet.