Justering av krav til bildekvalitet i MediaStore

Før nyttår ble kravene til produktbilder som lastes opp i MediaStore justert. Kravet til bildestørrelse (oppløsning) er redusert fra A3 til A4. Endringen er gjort for at flere raskere kan få komplettert basen med produktbilder.

Endringen gjelder bildevinklene «front hovedføring», samt markedsbilder (1N, 1C, 1L, 1R f-Pak). Her skal lengste side ved opplasting nå være minimum 3508 piksler (tilsvarende lengste side i et A4 utskriftsformat i 300 di). Kravet til øvrig bildevinkler (inkl. d-Pak) forblir uendret med bildestørrelse A6. Dette er bilder som normalt brukes til Space formål. Her må lengste side ved opplasting være minimum 1748 piksler (tilsvarende lengste side i et A6 utskriftsformat i 300 dpi).

For øvrige detaljer se her. Et dokument som beskriver hva som menes med produktbilder og hvilke krav som stilles for å få godkjent bildene i Tradesolution MediaStore.

Det oppfordres til å laste opp minimum ett markedsbilde av eksisterende produkter.
For eventuelle spørsmål ta kontakt på epost: [email protected] eller telefon 22 97 13 20