Haster med lov om god handelsskikk

Haster med lov om god handelsskikk
På lik linje med DLF mener NHO at det er på tide å gjennomføre den foreslåtte lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen (Dagligvareloven).
– Konsentrasjon i dagligvaremarkedet er en stadig økende utfordring både for forbrukerne og for leverandørene til dagligvarekjedene. Konsentrasjonen har økt det siste året ved at ICA avvikles som selvstendig kjede, sier Petter Brubakk, påtroppende leder for NHO Mat og Drikke til NRK. NHOs direktør mener at en ny lov vil bøte på deler av markedets utfordringer. – Forslaget er ferdig utredet og hørt, og det er ingen grunn for Regjeringen til å nøle med å gjennomføre noe de fleste høringsinstanser har støttet. NHO deltar gjerne i diskusjonen om også andre måter å bidra til at mat og dagligvaremarkedet fungerer best mulig på, men er utålmodig på gjennomføringskraft på dette området nå, avslutter Petter Brubakk.
Så sent som i februar 2015 etterlyste Knut Storberget fra AP «lov om god handelsskikk med tilsynskapasitet, som også omfatter distribusjonen av matvarer». Stortinget fattet da følgende enstemmige vedtak: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet».

 

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug har ved flere anledninger forsikret at arbeidet med en ny lov om god handelsskikk ikke ligger i skuffen. I sine siste uttalelser til media viser hun til at saken fortsatt er til behandling. Utgangspunktet er en klar anbefaling fra ekspertutvalget ledet av professor Erling Hjelmeng, Dagligvarelovutvalget.

En ny lov skal legge til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter i dagligvarebransjen. Ekspertutvalget har foreslått at et Handelstilsyn skal sikre at loven etterleves og håndheves.

Ta gjerne kontakt med Kommunikasjons- og samfunnsansvarssjef i DLF, Line Gaare Paulsen hvis du har spørsmål om saken: [email protected] eller mob. 920 65 300.