Har din bedrift redusert matsvinnet?

Matindustrien har gjennomført en rekke svinnreduserende tiltak i løpet av de siste fem årene. Nå skal Matvett hjelpe oss å få vist dem frem!

Matvett er matbransjens satsning på forebygging av matsvinn i verdikjeden og eies av DLF, NHO Mat og Drikke, DMF og NHO Reiseliv. Matvett eier og driver ForMat-prosjektet som skal sluttføres i juni 2016. I den forbindelse skal det utgis en rapport som oppsummerer og evaluerer prosjektet i sin helhet fra 2010-2015. Matvett har oversikt over mange av tiltakene, men vil gjerne ha med flere i sluttrapporten. Vi håper din bedrift kan bidra.

­
-Dette er en fin måte å synliggjøre hvordan det jobbes med produkt- og emballasjeutvikling, sier Anne Marie Schrøder i Matvett. Vi trenger en kort beskrivelse av gjennomførte tiltak (2010-2015). Dette kan være informasjon om nyutviklede og/eller forbedrede produkter, emballasje eller måte å pakke produkter på (MAP el.), med fokus på lengre holdbarhet eller andre faktorer som kan føre til redusert matsvinn i hele verdikjeden. Skriv gjerne om oppnådde resultater/svinngevinst hvis dette er målt. Tiltak som involverer endret holdbarhetsmerking eller tydeligere merking på produkter er også interessante å ha med.

Matvett fortsetter arbeidet med å forebygge matsvinnet i verdikjeden når ForMat-prosjektet lukkes.

Send beskrivelse av tiltak på mail til Matvett, ved Anne Marie Schrøder på [email protected] innen 18.03.16, så får dere vist fram hva bedriften har gjort for å redusere matsvinnet. Ta kontakt med Matvett hvis dere har spørsmål.