DLF medlemsbedrifter Ringnes og Orkla Confectionary & Snacks vinnere av Plastløftepriser

Plastløftet

Pressemelding

Oslo, 4. mars 2020

Ringnes, KiMs og BI-studenter best på plastkutt

Handelshøyskolen BI Campus Oslo kuttet en halv million engangskopper. Sammen med Imsdalflasker i 100 % resirkulert plast og KIMs resirkulerbare chipsposer, vant de i  dag Plastløfteprisen. Jotuns test av resirkulerte malingsspann ble hedret for «beste forsøk».

Få ting er bedre enn tøff konkurranse på miljøtiltak! Gjennom Plastløftet har Grønt Punkt Norges medlemmer gjennomført store tiltak på plastkutt og -resirkulering. Med så mange ambisiøse initiativer, i så mange ulike bransjer, har det vært vanskelig å plukke ut de beste. Mye er nybrottsarbeid. Derfor ønsket vi med «Have a go» kategorien også å hylle dem som våger å sette seg hårete mål, selv om de ikke lykkes i første forsøk, sier juryleder og utviklingssjef i Grønt Punkt Norge, Lars Brede Johansen.

49 store norske bedrifter har gjennomført Plastløftet, og forpliktet seg til å rapportere om kutt av unødig plast, design for gjenvinning og økt bruk av gjenvunnet plastmateriale. Onsdag 4. mars ble de beste initiativene premiert på Grønn Konkurransekraftdag arrangert av Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur.

 

Fra venstre: Erik Sandø, senior emballasjekonsulent Orkla Confectionary and Snacks, Hanne Vetaas, rådgiver Handelshøyskolen BI, Ole Anton Bakke, emballasjesjef Jotun, Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef Ringnes, Lars Brede Johansen, utviklingssjef Grønt Punkt Norge. Foto: Beathe Schieldrop, Grønt Punkt Norge

Handelshøyskolen BI kuttet engangsplasten

Plastløfteprisen for reduksjon gikk til ansatte og studenter på Handelshøyskolen BI Campus Oslo. På to år har de mer enn halvert restavfallet og doblet sorteringsgraden. Etter å ha byttet ut engangsplast med porselen og glass, har de spart en halv million engangskopper.

Resirkuleringskonkurranse i chipshylla

Chipsposer har lenge vært en resirkuleringsnøtt. Aluminiumsfilm på innsiden, som sørger for at innholdet er sprøtt og ikke harskner, har gjort at posen er problematisk å resirkulere. Maarud, KIMs og Sørlandschips er alle med i Plastløftet. Prisen for Design for gjenvinning gikk til Orcla Confectionery & Snacks Norge for de nye KIMs-posene i mono-materiale. I 2020 vil 10 millioner KIMs-poser kunne gjenvinnes til samme type plast igjen.

– Det er fortsatt en god del emballasje som er laget av kombinasjonsmaterialer og som dermed er vanskelig å gjenvinne. Økt gjenvinning krever innovasjon. Plastløftet handler om å dele erfaringer. Det bringer alle fremover, sier Johansen.

Pris for resirkulerte flasker og heder for malingsspann som foreløpig ikke er i mål

Prisen for økt bruk av resirkulert plast gikk til Ringnes med Imsdal, som i fjor lanserte de første norske panteflaskene med 100 % resirkulert plast.

Økt bruk av resirkulert plast er avgjørende for å få sirkulære kretsløp. I dag er det ingen incentivordninger for selskaper som investerer i økt bruk av resirkulert plast. Derfor er det viktig å hylle alle som har store ambisjoner, også dem som mislykkes, avslutter Johansen.

Juryens «Have a go!»-pris er ment som oppmuntring til mer nytenkning, også etter at forsøk feiler. Prisen gikk i år til Jotun, som tidlig annonserte ambisiøse mål om malingsspann i resirkulert plast, men foreløpig ikke har lykkes å finne en løsning de kan bringe på markedet. Til tross for utfordringer, gir de ikke opp.

Plastløftet ble lansert av Grønt Punkt Norge i januar 2019. Hittil har 49 norske bedrifter forpliktet seg til kutt i unødvendig bruk av plast, design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast. Målet er å nå EUs ambisjon om 50 prosent materialgjenvinning av plast innen 2025. Bedriftene som er med i Grønt Punkt Norges Plastløftet er blant landets største og står bak over 41.000 tonn plastemballasje i 2019.

 Plastløfteprisene deles ut på bakgrunn av ambisjoner, tiltak og innovasjoner bedriftene selv har rapportert inn. Juryen har bestått av Rasmus Hansson, daglig leder av Handelens Miljøfond, Peter Sundt, generalsekretær i Epro (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) og utviklingssjef Lars Brede Johansen fra initiativtaker Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge:

Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plastemballasje, metallemballasje, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedriften være trygg på dette miljøansvaret ivaretas. I 25 år har materialselskapene som eier Grønt Punkt Norge sørget for at emballasje som samles inn over hele landet blir gjenvunnet.

Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen, Grønt Punkt Norge Tlf. 473 89 818

Bilde f.v: Erik Sandø, senior emballasjekonsulent Orkla Confectionary and Snacks, Hanne Vetaas, rådgiver Handelshøyskolen BI, Ole Anton Bakke, emballasjesjef Jotun, Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef Ringnes, Lars Brede Johansen, utviklingssjef Grønt Punkt Norge.

Foto: Beathe Schieldrop, Grønt Punkt Norge